• Archief BDUmedia

Veenendaal onderzoekt samenwerking met Ede voor beschermd wonen

VEENENDAAL Sinds vier jaar wordt beschermd wonen gefaciliteerd door de gemeenten. De gemeenten hebben de Wmo, en daarmee beschermd wonen, verdeeld over 43 centrumgemeente-regio's. Tot nu toe valt Veenendaal onder de centrumgemeente Amersfoort. Er moet nu een samenwerking worden aangegaan voor de komende tien jaar en wethouder Martijn Beek laat weten dat inmiddels ook met Ede als centrumgemeente wordt gesproken. ,,Dat heeft voordelen, denk bijvoorbeeld aan de nachtopvang. We zijn aan het bekijken hoe het financiële plaatje er uit ziet."

Beschermd wonen is een regeling voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische of psychosociale problematiek. ,,Wanneer ambulante hulp aan huis niet voldoende is, wordt door middel van beschermd wonen een kamer aangeboden in een instelling of wooninitiatief. Hier worden de bewoners intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding." Landelijk zijn er tienduizenden mensen die beschermd wonen, in woongroepen en woonvormen.