• Jeroen Bos
  • Jeroen Bos

Zorg en welzijn praat over de toekomst

VEENENDAAL Medewerkers en vrijwilligers van zorg- en welzijnorganisaties hebben donderdag met de gemeente gesproken over de toekomstvisie 'Schulddienstverlening en preventie'. De deelnemers gaven daarbij hun ideeën voor het nieuwe beleidsplan en dachten mee over de aanpak in de praktijk.

Met het nieuwe beleidsplan wil de gemeente de schulddienstverlening meer aan laten sluiten op de verschillende doelgroepen en mensen met financiële problemen in een vroeger stadium bereiken. Een van de manieren om dit te bereiken is meer wijkgericht werken in samenwerking met vrijwilligers. Mensen met schulden stappen vaak niet zelf naar een hulpverlener vanwege stress, wat het vermogen om problemen doelmatig aan te pakken, aantast, vertelde Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht tijdens de bijeenkomst.

SAMEN AAN DE SLAG Wethouder Arianne Hollander is blij dat de gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties samen aan de slag gaan met een actueel beleidsplan. ,,Preventie is heel belangrijk. Ik vind dat de nadruk meer op preventie moet liggen dan op maatregelen voor als er al schulden zijn opgebouwd. En ook de dwarsverbanden met de andere beleidsterreinen in het sociaal domein zijn daarbij belangrijk."

De gemeente neemt de nieuwe ontwikkelingen en inzichten mee in het nieuwe beleidsplan dat bedoeld is voor Veenendaal, Rhenen en Renswoude. Na vaststelling van het beleidsplan door de raad, volgt een uitvoeringsplan specifiek voor iedere afzonderlijke gemeente.