• Martin Waalboer

Zonder diftar gaat afvaltarief zeker omhoog

VEENENDAAL Veenendaal gaat begin volgend jaar over op het systeem van diftar voor het ophalen van het afval. Diftar is goed voor het milieu en staat voor gedifferentieerde tarieven, wie meer restafval aanbiedt betaalt ook meer.

Gerard van Wijk

Niet iedereen is ervan overtuigd dat de invoering van diftar een goede zaak is. Het wordt duurder voor de meeste inwoners en het afval in de openbare ruimte zal toenemen, zeggen de tegenstanders. Maar zonder invoering van diftar waren de tarieven sowieso omhoog gegaan, reageert wethouder Nermina Kundic (milieu, D66).

,,Met het betalen per keer voor restafval wil de gemeente het scheiden van afval stimuleren. Uit sorteerproeven blijkt namelijk dat van de 197 kilo afval die elke Veenendaler in de grijze kliko gooit 151 kilo hergebruikt kan worden, omdat het herbruikbare grondstoffen zijn zoals papier, plastic, gft (groente, fruit, tuinafval), glas en textiel. Het betalen per keer is goedkoper voor mensen die goed hun afval scheiden en duurder voor mensen die dit niet doen. Onder meer door de nieuwe verbrandingsbelasting die het rijk heft op al het afval dat naar de verbrandingsoven gaat, zou zonder invoering van diftar het tarief voor afvalstoffenheffing voor ieder huishouden achttien euro stijgen. Door de invoering van diftar kan het gemiddelde tarief gelijk gehouden worden, maar er zullen verschillen ontstaan die afhangen van het individuele aanbiedbedrag", aldus de wethouder.

Er moest wel iets gebeuren, daar zijn de meest betrokkenen het wel over eens. Veenendaal scoort namelijk bijzonder laag als het gaat om het scheiden van afval, waardoor veel herbruikbaar materiaal verloren gaat. Het scheidingspercentage bedraagt 59 procent, terwijl de landelijke norm over vijf jaar 75 procent bedraagt. Wel is er discussie ontstaan over de hoeveelheid restafval die over zou blijven bij strikte scheiding. De optimisten houden het op kleine hoeveelheden restafval en dat zou bij éénmaal aanbieden in de vijf weken leiden tot minder afvalstoffenheffing. De pessimisten, die zich ook wel realisten noemen, zeggen dat ook bij goed scheiden een gemiddeld huishouden toch éénmaal in de drie weken een zo goed als volle kliko restafval heeft. En daarmee ook duurder uit is. Proeven in Wageningen hebben uitgewezen dat bij éénmaal in de vier weken restafval aanbieden veel inwoners problemen kregen omdat hun kliko overvol werd.

Kundic beaamt dat in Veenendaal volgend jaar bij meer dan elf keer aanbieden van restafval een huishouden duurder uit is dan nu het geval is. ,,Echter, een groot deel van wat nu restafval is, kan in de nieuwe PMD kliko voor plastic verpakkingen, drankpakken en blikjes, die ook zeventien keer per jaar geleegd wordt. De inzameling voor de restafvalkliko, papierkliko en de PMD kliko wordt één keer per drie weken. De gft kliko wordt tweewekelijks geleegd. Iedereen krijgt in Veenendaal de mogelijkheid te kiezen voor een kleine restafvalkliko van 140 liter in plaats van een 240 liter restafvalkliko. De 140 liter kliko is net zo groot als de papierkliko.

Per lediging betaalt je voor de 140 liter kliko een stuk minder (4,70 euro) dan voor de 240 liter kliko (acht euro)." In ieder geval is de verwachting dat Veenendaal na de invoering van diftar beduidend meer in de buurt komt van de door de rijksoverheid gehanteerde norm voor afvalscheiding.