• Piroschka van de Wouw

Zondagswet van 1815 mede bepalend voor koopzondag

VEENENDAAL De gemeenteraad van Veenendaal heeft in de afgelopen maanden zowel de openstelling van winkels op zondag als de erbij passende verordening winkeltijden vastgesteld. Er is een algemene vrijstelling op zondagen van 12.00 tot 17.00 uur voor de opening van winkels. Maar de opening is gekoppeld aan de nota evenementenbeleid, waarin wordt aangegeven dat er maximaal zes buitenevenementen op daartoe aangewezen locaties mogen plaatsvinden. In de algemene plaatselijke verordening is deze beperking echter niet opgenomen. Daarom vroeg de PvdA in schriftelijke vragen wat de juridische basis is voor het toestaan van (slechts) zes evenementen op zondag.

Gerard van Wijk

Dat is de Zondagswet, aldus het college. De Zondagswet dateert van 1815 en is herzien in 1953. In artikel 3 van deze wet wordt beschreven wat het verwekken van gerucht, het houden van openbare vermakelijkheden en bijeenkomsten op openbare plaatsen op zondag inhoudt. In ieder geval is het verboden ,,zonder strikte noodzaak" gerucht te verwekken als het op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is. De burgemeester kan ontheffing verlenen voor de tijd na 13.00 uur en kan weigeren als er meer dan zes evenementen zijn aangevraagd op grond van het bepaalde in de gemeentelijke nota evenementenbeleid. Tegen een weigering is bezwaar mogelijk en dat moet binnen twaalf weken afgehandeld zijn. Marco Verloop (SGP) is wethouder economie, maar de koopzondag is bestuurlijk ondergebracht bij wethouder Arianne Hollander (VVD).