Zomer 2017 bezoekerscentrum Grebbelinie open

VEENENDAAL De aan de herontwikkeling van Fort aan de Buursteeg deelnemende partijen hopen rond de zomervakantie van 2017 het bezoekerscentrum Grebbelinie te openen. Afgelopen week heeft aannemer Temmink, die de opdracht heeft gekregen, een bouwbord geplaatst. Na de zomervakantie beginnen de voorbereidende bouwwerkzaamheden. De renovatie van Fort aan de Buursteeg komt tot stand dankzij de gemeenten Veenendaal, Ede en Renswoude, de provincies Gelderland en Utrecht, regio FoodValley, Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Veluwe en Gebiedscoöperatie O-gen.

Bij het bezoekerscentrum komt een parkeerterrein en een wandelverbinding tussen station Veenendaal-De Klomp en het fort. De plannen voor het zuidelijke deel van het fort moeten nog verder worden uitgewerkt. Er moet rekening worden gehouden met een aanleg van een tunnel dat ProRail heeft gepland voor 2019. De tunnel moet zorgen voor een veiliger verbinding in het tracee van de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Fort aan de Buursteeg maakt deel uit van de Grebbelinie, een verdedigingslinie die loopt van de Grebbeberg in Rhenen naar Bunschoten. De provincie Utrecht laat weten dat zij met de herontwikkeling ,,het overkoepelende verhaal van de Grebbelinie een nieuwe impuls wil geven en het gebied bij het fort voor een breed publiek toegankelijk maken."