• gemeente Veenendaal

'Zo houden we Veenendaal mooi en groen'

VEENENDAAL Op een moment dat je het misschien niet zo verwacht zie je ze ineens overal weer druk aan het werk in en rond Veenendaal: groenbeheerders. Ze maaien, snoeien, schoffelen, föhnen, blazen, harken, vegen: alles om de openbare ruimte in Veenendaal mooi en schoon te houden én het groen winterklaar te maken. Waarom nu eigenlijk? En op welke momenten zijn ze nog meer actief? Een gesprek met drie groenspecialisten van de gemeente Veenendaal.

Het is een onderwerp dat altijd vragen oproept en even vaak voer is voor discussie: het groen in de openbare ruimte. Logisch: de één houdt van een strak gazonnetje, de ander van een wilde tuin. De één geniet van bloeiende bermen, de ander ziet vooral gevaar voor het verkeer. Groenbeheer is dan ook niet iets dat je zo maar uit de losse pols kunt doen. We spraken erover met drie medewerkers van de gemeente Veenendaal die er ieder op een ander gebied dagelijks mee bezig zijn: Simon Plantinga, beleidsmedewerker groenbeheer, Teus Eerbeek, kwaliteitsmanager openbare ruimte en Hans Vink, verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbaar groen in twee wijken.

WACHTEN Laten we bij de actualiteit beginnen: waarom worden de bermen in oktober pas gemaaid? Het antwoord ligt in de natuur zelf, legt Teus uit. ,,Bloemen en planten moeten eerst hun zaad laten vallen en de tijd hebben om voedingsstoffen in de wortels op te slaan, zodat ze voldoende reserve opbouwen. Dat gebeurt meestal pas als de temperatuur onder de 10 graden komt. Daarop wachten we dus."

Met name als het gaat om de bermen langs de grote invalswegen, levert het late maaien nogal eens vragen op, vertelt Simon. ,,Als de bloemen zijn uitgebloeid vinden veel mensen het er maar slordig uitzien. En soms staat de begroeiing ook behoorlijk hoog. Dan krijgen we vaak bericht van inwoners omdat het zicht, met name voor automobilisten, te beperkt is. Als dat het geval is, kiezen we altijd voor maaien, zelfs als dat vanuit het oogpunt van groenbeheer niet goed is. Je zet voor een mooie berm natuurlijk geen mensenlevens op het spel."

,,De natuur laat zich niet dwingen", vult Teus aan. ,,Als het veel heeft geregend, staan de planten vaak hoger. Dat is het ene jaar meer dan het andere."

GROENE GEMEENTE Met bijna 64.000 inwoners op nog geen 20 km² is Veenendaal een compacte en dichtbevolkte gemeente. Toch wordt Veenendaal door de meeste inwoners ervaren als een groene woonplaats. ,,We hebben ook veel groen, ongeveer 200 hectare", zegt Simon. ,,Het is alleen nogal versnippert en dat is heel bewerkelijk. In nieuwe wijken proberen we het snippergroen dan ook te beperken. In plaats daarvan leggen we grotere groengebieden aan."

Hans Vink is actief in één van de oudste wijken van Veenendaal, het Franse Gat en in Petenbos, een wijk uit de jaren '90. ,,Tot voor kort bestond het openbaar groen in de wijken voornamelijk uit heesters", vertelt hij. ,,Tegenwoordig maken we steeds meer gebruik van vaste planten. Dat geeft meer variatie en bovendien is het goed voor de bijen. Maar ook dat is bewerkelijker. Een heester moet je af en toe snoeien maar tussen vaste planten moet je veel meer schoffelen en één keer per jaar moeten ze helemaal worden teruggeknipt en bemest."

HULP De gemeente krijgt daarbij sinds enige tijd wel professionele hulp. ,,We zijn een samenwerking aangegaan met de Ginkel Groep, Van Dijk Groenvoorzieningen, ACV en IW4", legt Hans uit. ,,Samen met hen onderhouden we het hele jaar door de openbare ruimte."

Het is dus allemaal goed georganiseerd in Veenendaal. Maar niets is zo grillig als de natuur. ,,Je komt altijd weer voor onverwachte dingen te staan", zegt Teus. ,,In heel Europa komt steeds meer essenziekte voor. We onderzoeken nu wat dat voor Veenendaal betekent." Simon kent de cijfers. ,,We hebben in Veenendaal zo'n 30.000 bomen en ongeveer 5 procent daarvan zijn Essen."

BOOMWORTELS Met zo'n groot aantal bomen is het logisch dat er af en toe overlast ontstaat en klachten komen. ,,Het meest over laaghangende takken, vallende bladeren en opstuwende boomwortels", weet Simon. ,,We gaan altijd kijken en als het nodig is, ondernemen we ook direct actie. Boomwortels zijn lastiger want die komen steeds weer terug. We hebben alle plekken waar dit zich voordoet in kaart gebracht en per locatie zoeken we naar de beste oplossing. Soms kun je ondergronds iets doen, soms helpt het ook om de inrichting aan te passen. Bijvoorbeeld door een parkeerplaats op een andere plek aan te leggen. Een boom verwijderen doen we alleen als het echt niet anders kan, maar dan kijken we wel of er een boom teruggezet kan worden."

BOMENPLOEG ,,Veenendaal heeft een eigen bomenploeg", vertelt Teus. ,,Zij zijn het hele jaar bezig met het onderhoud aan die 30.000 bomen en ze controleren ook voortdurend op vitaliteit. We hebben ook een lijst met risico- en attentiebomen die we nadrukkelijker in de gaten houden. En na een storm kijken we ook altijd goed naar eventuele stormschade."

Daarnaast zijn het -zeker in deze periode van het jaar- natuurlijk ook de vallende bladeren die leiden tot telefoontjes van inwoners. ,,Mensen kunnen dat niet allemaal in hun groene kliko kwijt", legt Hans uit. ,,Daarom plaatsen we op verschillende plekken in Veenendaal bladkorven waar inwoners bladeren in kunnen doen. Als ze vol zijn, bellen ze met de gemeente en dan zorgen wij ervoor dat de korf geleegd wordt."

ONKRUID Naast vallende bladeren is natuurlijk ook onkruid snel een bron van ergernis. ,,Om planten, insecten en andere dieren te beschermen, bestrijden we niet meer met chemische middelen", vertelt Simon. ,,Sinds dit jaar werken we met een nieuwe techniek: föhnen. Door verhitting dood je het onkruid. Onze eerste ervaringen daarmee zijn heel positief."

Met gedegen en verantwoord beleid en vooral met de inzet van heel veel mensen en middelen blijft de openbare ruimte in Veenendaal dus mooi, schoon en groen. Heeft u desondanks een vraag of een klacht, bel dan met de gemeente via 0318-538538 of doe een melding via www.veenendaal.nl.