• Archief BDU Media

Zestig procent lokaal verkeer op Rondweg-Oost

VEENENDAAL Omwonenden van de Rondweg-Oost hebben de indruk dat de weg in hoofdzaak wordt gebruikt door doorgaand verkeer vanaf de A12 naar de A15 en in omgekeerde richting. Dat blijkt niet het geval volgens metingen via kentekenregistraties, uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht, eigenaar van de weg. Zestig procent van het verkeer vanaf de A12 blijft volgens provinciaal projectleider Aart Kees Evers binnen Veenendaal. Achttien procent van de automobilisten die vanaf de A12 de Rondweg-Oost op kwamen, zijn bij de Rijnbrug in Rhenen nog geregistreerd en slechts acht procent gebruikte de gehele verbinding tussen de A12 en de A15.

Gerard van Wijk

Omdat veel lokaal en regionaal verkeer gebruik maakt van de Rondweg-Oost worden veel wegen binnen Veenendaal ontlast. Op een drukbezochte informatiebijeenkomst van provincie en gemeente in het Ontmoetingshuis werd ook duidelijk dat na nog enkele onderzoeken eind dit jaar wordt begonnen met de besluitvorming over het inpassingsplan. Dan moet helder worden of de drie rotondes (Smalle Zijde, Wageningselaan en Prins Clauslaan) worden vervangen door turborotondes of verkeerslichten om de doorstroming te bevorderen. Ook een verbreding naar tweemaal twee rijstroken vormt onderdeel van de besluitvorming. Eind volgend jaar kan de politiek (Provinciale Staten) een besluit nemen, nadat eerst nog de gemeenteraad een oordeel heeft kunnen geven. In 2019 kan vervolgens met de uitvoering worden begonnen.

(meer in de papieren krant van woensdag 6 juli)

Label:

Rondweg-Oost