• Cees van Hal.

    Archief BDUmedia

'Zes ton blijft onbenut op de plank liggen'

VEENENDAAL Veenendaal heeft 950.000 euro van de rijksoverheid ontvangen om dit jaar de chronisch zieken en gehandicapten te compenseren. Het Wmo-forum heeft het college geadviseerd om een ruimhartige regeling voor deze doelgroepen toe te passen, maar volgens voorzitter Cees van Hal heeft het college ,,dat maar ten dele gedaan." Gevolg is dat maar liefst 600.000 euro op de plank is blijven liggen. ,,De Veenendaalse chronisch zieken lopen dus tonnen geld mis."

Gerard van Wijk

Ook bij andere regelingen in het werkveld van de Wmo is trouwens minder geld uitgegeven dan door Den Haag aan Veenendaal is overgemaakt. ,,Veenendaal houdt vijf miljoen in twee jaar over en dat verdwijnt in de algemene reserve." 

Hoe komt dit? Van Hal heeft er wel een verklaring voor. ,,Schaamte, mensen willen niet naar het gemeentehuis om hun hand op te houden. Verder is het een kwestie van onbekendheid. Er is te weinig over gecommuniceerd. Het is niet zo dat er helemaal niet over gecommuniceerd is, maar als desondanks veertig procent van de doelgroep geen gebruik maakt van de mogelijkheid een beroep te doen op de regelingen, dan gaat er toch iets fout. Wij zouden willen dat er in FoodValley verband wordt onderzocht wat de beweegredenen zijn. Communiceer ook met eenvoudig taalgebruik. Het gaat om mensen met een laag inkomen, die door een stapeling van maatregelen vaak extra worden getroffen."

Er is nog een reden waarom geld op de plank blijft liggen. De lokale regeling is in de plaats gekomen van de landelijke regeling Wet chronisch zieken en gehandicapten. De rijksoverheid stortte het geld éénmaal per jaar automatisch op de rekening. ,,Mensen die het geld niet nodig hadden vonden dat prima, en gaan dat nu bij de gemeente niet meer opvragen, want dan val je mogelijk door de mand."

Kernvraag voor het Wmo-forum is waarom de Veenendaalse chronisch zieken en gehandicapten geen gebruik maken van het beschikbare geld. Dat moet worden onderzocht.