• Lex van Lieshout

Zak- en kleedgeld in jeugdzorg geregeld

VEENENDAAL Is het college zich ervan bewust dat de gemeente verantwoordelijk is voor zak- en kleedgeld voor jongeren onder voogdij en in jeugdinstellingen? Deze vraag stelde de fractie van het CDA aan het Veenendaalse college. ,,De biologische ouders van de jeugdige zijn (juridisch) verantwoordelijk voor het zak- en kleedgeld aan hun kinderen, ook als sprake is van een ondertoezichtstelling of een voogdijregeling", zegt het college.

,,Daar waar ouders deze primaire verantwoordelijkheid niet (kunnen) nemen, hebben wij als gemeente passende maatregelen getroffen in samenspraak met gecertificeerde instellingen en jeugdhulpaanbieders." Het voorzien in de primaire levensbehoeften van jeugdigen is onderdeel van de gemaakte afspraken met jeugdhulpaanbieders met een verblijfsvoorziening en gecertificeerde instellingen. ,,De ouders blijven verantwoordelijk voor het zak- en kleedgeld. In de praktijk wordt, als de ouders in gebreke blijven, dit deel van de levensbehoefte uitgevoerd door een instelling. Op welke wijze dit wordt uitgevoerd, in natura of in de vorm van zak- en kleedgeld, beslist de instelling."

De gemeente Veenendaal en de regio FoodValley jeugd hebben geen vragen ontvangen van jeugdigen, professionals of instellingen over zak- en kleedgeld aan jeugdigen die verblijven in een instelling voor jeugdhulp.