• Ted Walker

Wouter Kolff: 'Niet te veel klagen, maar trots zijn'

VEENENDAAL Burgemeester Wouter Kolff neemt na vijf jaar afscheid van Veenendaal. Hoe heeft hij het ervaren?

Gerard van Wijk

Veenendaal moet uitkijken, zegt de afscheidnemende burgemeester Wouter Kolff (40). ,,Niet een muur om Veenendaal heen bouwen. Veenendalers zijn bescheiden, maar je hebt je omgeving wel nodig. En er moet ook voor worden gewaakt niet te veel te klagen over overlast. We willen meer evenementen, we willen dat het meer gaat bruisen. Bovendien is één derde van de bevolking jonger dan 23, 24 jaar. Die gedragen zich in het algemeen voorbeeldig. Af en toe een festival moet dan mogelijk zijn, dynamiek in het centrum. Er is soms een wanklank, bijvoorbeeld bij een hangplek. Dat kan geen reden zijn om die hangplek dan maar weg te halen. Je moet de overlast bestrijden, maar niet de jongeren."

Kolff gaat min of meer terug naar zijn roots. Hij begint woensdag 13 september als burgemeester van Dordrecht, één van de oudste steden van het land en wat het aantal inwoners betreft tweemaal zo groot dan Veenendaal. Hij werd geboren in Rotterdam en groeide op in het nabijgelegen Mijnsheerenland. Hij was ondernemer en kandidaat notaris en werd wethouder in Nieuwegein.

SAMENBINDEN ,,Dat was min of meer toevallig, ik werd gevraagd door mijn partij, de VVD. Ik vond het reuze interessant, maar het wethouderschap was te veel politiek voor mij. Een samenbindende manier van werken past beter bij mij." Zo werd hij vijf jaar geleden op zijn 35ste in Veenendaal benoemd tot burgemeester. Hij was de op twee of drie na jongste burgemeester van het land en de eerste van die leeftijd in een gemeente met meer dan 60.000 inwoners.

Hij noemt, in het spoor van zijn voorganger Ties Elzenga, Veenendaal een bewerkelijke gemeente. ,,Er is altijd wat te doen en dat spreekt me aan. Ik ben er niet om op de winkel te passen." In het tv-programma Zomergasten vertelde burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam onlangs dat hij het mooie van het ambt vindt het ontmoeten en spreken van mensen van geheel uiteenlopende garnituur.

BURGEMEESTER VAN IEDEREEN ,,Ja, dat is echt zo", beaamt Kolff. ,,Het contact met de samenleving, een burgemeester is van iedereen. Dat is van belang in een polariserend politiek speelveld. De verscheidenheid, een scala aan onderwerpen en interesses. Je kunt 's morgens een bijstandsmoeder ontvangen en 's middags een minister. Ik vind het ook bijzonder om bij echtparen die 65 jaar getrouwd zijn langs te gaan. Niet Wouter Kolff komt dan op visite, maar de burgemeester en dat waarderen mensen. De huwelijksjubilarissen ontvangen we met regelmaat op het gemeentehuis met het hele college. Bij de honderdjarigen ga ik ook op visite. Zo ben ik vijf jaar lang bij een mevrouw langs gegaan die net haar 110e verjaardag niet heeft kunnen vieren. Daar bouw je een band mee op, we hebben het uitgebreid over de Eerste Wereldoorlog gehad, dat is toch heel bijzonder."

Gevraagd naar hoogtepunten in die afgelopen vijf jaar somt Kolff in eerste instantie evenementen op, lokale attracties waarvan sommigen ook een landelijke uitstraling hebben: Bouwdorp, 538 voor War Child, de wielerronde, Samenloop voor Hoop ('verbroedert, dat past bij Veenendaal') en de triatlon. Dat spreekt me aan. En ik ben ook trots op de ontwikkeling van de regioFoodValley. Gemeenten hebben elkaar gevonden, samen met kennisinstituten en ondernemers."

TROTS Er is in Veenendaal door de loop der jaren ook altijd gebouwd en daar is Kolff evenzeer trots op. ,,Veenendaal moet het toch hebben van een kleine groei. Dat heb je nodig om de voorzieningen op peil te houden en te verbeteren."

,,We hebben het in Veenendaal goed voor elkaar", stelt de scheidende burgemeester vast. ,,Zestig tot zeventig sportclubs, de buitenruimte ligt er goed bij, er wordt gezorgd voor de mensen die dat nodig hebben. Het is een mooie gemeente, al valt er uiteraard altijd wat te verbeteren. Veenendalers, een slag mensen van hard werken, weinig poeha, doe maar gewoon. Dat rijmt niet altijd met het in de etalage zetten, het representeren, van de gemeente."

Hij herinnert eraan (en zegt het niet, maar het is voornamelijk dankzij zijn inspanning) dat de regelgeving in de horeca veranderd is en simpeler is gemaakt en daarmee de houding van betrokkenen. ,,Het kan wat beter, maar de modernisering gaat stapje voor stapje. Voor een deel is Veenendaal een plaats met een duidelijk behoudend imago, maar we vergeten wel eens dat hier honderd nationaliteiten wonen, dat er heel veel mensen zijn die hun nek uitsteken om van alles te organiseren en dat we hippe dj's hebben die wereldwijd bekend zijn."

De gemeenteraad, met momenteel elf fracties, vindt Kolff een goede representatie van de bevolking. ,,Het is een onderdeel van de gemeente. Ik begrijp dat er in de raad veel gesproken wordt over verbeterpunten en dat het op sommige beleidsvelden anders moet. Je kunt ook niet de hele tijd tegen elkaar gaan zeggen hoe geweldig het hier is. Maar het zou goed zijn wanneer er ook positief over Veenendaal gesproken wordt. Raadsleden moeten zich bewust zijn van hun toon. Het gaat goed in Veenendaal met veel zaken. Uiteraard heeft de raad ook de taak zaken aan de kaak te stellen."

MOEILIJK UIT TE LEGGEN Gevraagd naar een dieptepunt noemt Kolff zonder aarzeling de bestuurscrisis eind vorig jaar. ,,Het was op dat moment geen team. Dat is op een bepaald moment niet goed gegaan en dat was slecht voor het aanzien van de politiek en ook moeilijk aan mensen uit te leggen. Daar waar mensen samenwerken moet teamgeest ontstaan. Iedereen moet het ook altijd maar kunnen, zij worden door hun partij voorgedragen maar hebben niet altijd bestuurlijke ervaring. Het wethouderschap is een vak. De inhoud heeft niet geleden onder de crisis. Ik heb in mijn eentje anderhalve maand het college moeten vormen en dat is onwenselijk. Nu is in een goede sfeer het team aan de slag. Het is belangrijk voor Veenendaal dat de juiste keuzes worden gemaakt."

Primair vindt Kolff zich een burgervader. Hij denkt aan jonge mensen die om het leven zijn gekomen. Een jongen die tijdens een storm onder een vallende boom terecht kwam, een fietser van 18 die werd aangereden en een 5-jarig jongetje dat verdronk in de Grift. ,,Daar zit je als burgemeester wat dichter op, je ziet het leed voor je ogen. Een kleine helpende hand werkt dan voor de nabestaanden. Bijvoorbeeld boa's die zorgen voor een goede begeleiding bij de rouwstoet, dat wordt gewaardeerd."

Kolff noemt Veenendaal qua oppervlakte een kleine, maar krachtige gemeente. Dat is zeker een van de sterke punten. Hij denkt aan de geografische ligging, goed bereikbaar, een mooie bedrijvigheid, goede samenwerking met omliggende gemeenten, veel groen in de omgeving. Met enige regelmaat komt de discussie boven water of er al dan niet gekozen moet worden voor een gekozen burgemeester.

COALITIELAND Daar heeft Kolff vastomlijnde ideeën over. ,,In Nederland hebben we het misschien wel het best van allemaal. Wij hebben een traditie: niet, zoals in de Verenigde Staten, de 'winner takes all', dat kennen we niet. We zijn een coalitieland, we hebben de ultieme vorm van democratie. Er zijn veel verschillende partijen, maar uiteindelijk moeten er wel besluiten worden genomen. De rol van de raad wordt bij een gekozen burgemeester gemarginaliseerd. Ik ben als burgemeester geen politicus, maar een neutrale voorzitter van het college en de raad."

,,Dat is belangrijk in een verdeeld systeem. De raad doet nu een voorstel voor een benoeming en de koning moet er een handtekening onder zetten. Dat geeft de burgemeester net dat stukje onafhankelijkheid dat hij nodig heeft. Bovendien heeft een burgemeester bevoegdheden op het terrein van de openbare orde en veiligheid en die moet je niet politiseren. Dan is er nog het aspect van de samenleving. Inwoners kiezen op basis van een programma. De ene is ergens voor, de ander is er tegen. De burgemeester is er dan niet meer voor iedereen. Als voorbeeld wil ik de vluchtelingenopvang noemen. Veel burgemeesters hebben daar hun nek voor uit gestoken. Zou een gekozen burgemeester dat ook doen?"

GEKOZEN BURGEMEESTER ,,Tot slot: krijg je bij een gekozen burgemeester de meest gekwalificeerde en welk probleem los je er eigenlijk mee op?"

Wouter Kolff neemt donderdag 7 september afscheid tijdens een speciale raadsvergadering. In de avonduren van maandag 11 september kan heel Veenendaal hem ten afscheid de hand schudden.