Woonzorgvoorziening in Achterberg West II onderzocht

RHENEN De gemeente Rhenen, zorgaanbieder Stichting QuaRijn en de Rhenense Woningstichting hebben de intentie uitgesproken met elkaar de haalbaarheid van een woonzorgvoorziening in Achterberg West ll te onderzoeken.

De gemeente Rhenen heeft een nieuw initiatief genomen voor het plan om een woonzorgvoorziening in Achterberg te ontwikkelen. De gemeente heeft daartoe met verschillende partijen om de tafel gezeten. Uitgangspunt voor deze woonzorgvoorziening is altijd geweest dat de voorziening toegankelijk is voor een ieder, ongeacht zijn levensovertuiging. Daarnaast moet de voorziening ook bereikbaar zijn voor mensen met een zeer bescheiden inkomen. Uiteindelijk hebben Stichting QuaRijn en de Rhenense Woningstichting besloten om samen de haalbaarheid van de woonzorgvoorziening te onderzoeken. Daartoe hebben ze gisteren een samenwerkingsovereenkomst getekend.

KLEINSCHALIG Het plan omvat een kleinschalige woonvoorziening voor dementerende ouderen. De voorziening bestaat uit twee keer acht eenpersoonsstudio's rondom een huiskamer. De Rhenense Woningstichting en Stichting QuaRijn hebben twee architectenbureaus gevraagd om eind augustus een ontwerpvisie te presenteren. Hiervan zal één bureau geselecteerd worden en de ontwerpopdracht ontvangen. Nadat het voorlopig ontwerp is goedgekeurd door beide partijen , volgt er een financieel-economisch onderzoek naar de haalbaarheid van het plan. De verwachting is dat vóór het eind van het jaar de haalbaarheid bekend zal zijn.