• Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers

Woningen in plaats van sigaren

VEENENDAAL  Ritmeester Cigars had decennia geleden al plannen voor gedeeltelijke herbestemming van het fabriekscomplex, maar de economische situatie verhinderde de uitvoering. Nu ligt er een voorontwerp bestemmingsplan voor inspraak en overleg op tafel voor het gebied waar in de jaren dertig nog 1900 medewerkers zorgden voor een jaarproductie van 106 miljoen sigaren. Het plan voorziet in de bouw van maximaal 54 woningen, alsmede voor de invulling van maatschappelijke functies en dienstverlening. ,,Behoud van een deel van de gebouwen en het beleefbaar maken van dit industrieel erfgoed is onder andere een belangrijke wens.''

Gerard van Wijk

Vanaf 1887 werden er in deze fabriek sigaren gemaakt en vanaf 1913 aan de Kerkewijk. De sigarenproductie werd door de buitenlandse eigenaar in 2005 overgeheveld naar het oostelijk deel van Duitsland. Sindsdien is het in de gebouwen, op het terrein tussen het centrum van Veenendaal en station Centrum, stil gebleven. Het zogeheten 'fabriekskasteel' aan de Kerkewijk is geen onderdeel van de beoogde herontwikkeling. Dat is een gemeentelijk monument en in gebruik door een architectenbureau. Het gaat om de achterliggende bebouwing, de productiehallen en de uitbreidingen van het 'fabriekskasteel'. Uitgangspunt is behoud van (een deel van) de zogeheten sheddaken, karakteristiek voor toenmalige fabrieksgebouwen, alsmede behoud en inpassing van de uitbreidingen van het 'fabriekskasteel'.

Vastgesteld wordt in de lijvige rapportage over het voorontwerp bestemmingsplan dat we het hebben over het enig overgebleven gebouwencomplex van de eertijds grote sigarenfabrieken in Veenendaal en dat het derhalve van grote cultuurhistorische waarde is. Ook wordt geconstateerd dat de boven het plangebied lopende hoogspanningslijn zorgt voor beperkingen voor wat betreft bepaalde ontwikkelingen, maar er gloort hoop aan de horizon, wanneer de gewenste verkabeling van de lijn wordt verwezenlijkt dan komen er nog meer mogelijkheden in het Ritmeesterkwartier. 

Bedoeling is te komen tot een gevarieerd woningaanbod in een volwaardig en aantrekkelijk stadsdeel tussen centrum en Stationskwartier, ofwel het eveneens her te ontwikkelen gebied aan de andere kant van de Industrielaan. Het aanwezige groen dient zoveel mogelijk behouden te blijven en aandacht wordt gevraagd voor extra groen en/of bomen.

Tot 2040 wordt geen krimp voorzien in de behoefte aan woningen in de provincie Utrecht. Voor de regio Zuid-Oost Utrecht is sprake van een toename van het aantal huishoudens van 16.000. Voor Veenendaal wordt voorzien in de behoefte aan uitbreiding van het aantal woningen van rond de vierduizend. ,,Deze behoefte kan binnen het stedelijke gebied van Veenendaal worden ingevuld.'' Daaraan levert de herontwikkeling van het Ritmeesterkwartier een bescheiden, maar wel belangrijke, bijdrage. Er zal voor de sloop eerst nog aanvullend onderzoek moeten worden verricht naar overblijfselen van asbest.