• In dit gebied dat Groenpoort gaat heten staat anno 2019 nog slechts een enkele woning.

    Aart Aalbers

Veenendaal wil groeien

VEENENDAAL Veenendaal heeft extra bouwlocaties nodig om in de toekomst te kunnen blijven groeien. ,,Veenendaal is uit z'n jasje gegroeid", zegt wethouder Marco Verloop. De gemeente beschikt over plancapaciteit voor in totaal 2650 woningen, maar dat is op de lange termijn niet genoeg om te voldoen aan het huidige groeitempo, de instroom vanuit de Randstad en de groeiambities van de provincie Utrecht.

Gerard van Wijk

Veenendaal wil na realisatie van alle huidige plannen drieduizend extra woningen bouwen. ,,We willen vitaal blijven en moeten het gesprek met de omgeving aangaan", aldus de wethouder.

GROENPOORT Het hoge percentage vaste bouwplannen in Veenendaal komt door de bouw van nog vijfhonderd woningen in Veenderij, het zuidelijke deel van Veenendaal-Oost, de bouw van duizend woningen in Groenpoort, het noordelijke deel van de nieuwe woonwijk, het plan Greenfields aan de zuidoostzijde van het centrum met vierhonderd woningen, alsmede de bouw van tweehonderd woningen op kleinere inbreidingslocaties in bestaande wijken. Dat is op termijn onvoldoende om de benodigde aantallen woningen te kunnen verwezenlijken. Er ligt bijvoorbeeld een provinciale opgave voor negenduizend woningen voor Renswoude, Veenendaal en Rhenen samen.

De wethouder benadrukt dat binnen het samenwerkingsverband FoodValley steeds meer thema's die de woningmarkt betreffen (bijvoorbeeld de energietransitie) regiogewijs worden opgelost. ,,Veenendaal wil voor het ontwikkelen van een integrale gebiedsvisie in FoodValley een stedelijk netwerk creëren om zo onderwerpen als mobiliteit, wonen, economische groei en klimaatambities regionaal in te vullen."

COMPACT ,,Gezondheid, leefbaarheid en veiligheid staan centraal in de Omgevingsvisie. Veenendaal is een compacte stad met een hoge dichtheid. Voor het behalen en behouden van centrale doelen in de Omgevingsvisie is in de toekomst te weinig fysieke ruimte: het gaat knellen om alle wensen op het gebied van werken, wonen, groen, wegen, water, klimaat en energie met behoud van kwaliteit in te vullen."

Waar mogelijk en financieel haalbaar zal worden gebouwd op locaties van bedrijven die nu nog in het centrum zijn gevestigd. ,,Deze locaties bieden echter samen slechts plek voor een klein deel van de extra benodigde woningen. Intussen wil Veenendaal haar voorzieningenniveau op peil houden en goed bereikbaar blijven." Het is duidelijk: Veenendaal staat op het punt om zichzelf meer als een stad te gaan zien in plaats van een dorp.