• Archief BDUmedia

'Huurders krijgen nog meer invloed'

VEENENDAAL Veenendaal heeft veel bewonerscommissies en dat blijft ook zo. Maar sinds één week is er officieel een Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal (HVPV) om ,,de participatie van huurders op de rails te zetten zodat wij als erkende belangenbehartiger nog meer invloed krijgen als het om wonen in Veenendaal gaat".

Gerard van Wijk

Patrimonium woonservice is er volgens voorzitter Jan van Beek van de HVPV vanaf het begin bij betrokken en ondersteunt het initiatief van harte. ,,Daarnaast worden we ondersteund door De Nieuwe Wind (participatie die wel werkt).”

,,Iedereen die in een sociale huurwoning woont, wordt door de huurdersorganisatie vertegenwoordigd naar de verhuurder. Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal legt haar oor heel graag te luister bij de huurders. Niet bij alle 7500 huurders tegelijk, maar wel bij een kleinere groep huurders", aldus Van Beek.

THEMA'S ,,In de woonadviesgroep geeft deze groep huurders aan hoe zij ergens over denken en wat zij willen dat er gebeurt. Patrimonium moet daar vervolgens op reageren. Het gaat altijd over thema's die voor alle huurders gelden. Zoals bijvoorbeeld de regels om een nieuwe woning te krijgen, de regels om je huis te verbouwen en de jaarlijkse huurverhoging. Wij houden ons dus niet bezig met het oplossen van klachten waar enkele mensen last van hebben, zoals lekkage in huis of overlast van sommige buren. Voor dat soort klachten kunnen mensen zelf contact opnemen met Patrimonium."

GESPREKSPARTNER De adviesgroep functioneert inmiddels en bestaat uit huurders die tijdens de vorig jaar gehouden themabijeenkomsten hebben aangegeven mee te willen denken. De huurdersorganisatie geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over het beleid en de strategie van de woningcorporatie. ,,Wij zijn dus dé gesprekspartner namens de huurders en oefenen invloed uit op Patrimonium en op afspraken met de gemeente over het wonen in Veenendaal."

BELEID De gemeente heeft een woonvisie en daarin is het beleid omschreven voor de toekomst. ,,Wat de gemeente wil hoeft niet per se hetzelfde te zijn als wat de corporaties en de huurders willen. Daarom gaan we met elkaar in overleg: gemeente, corporaties en huurdersvereniging." Dit jaar ontvangt Patrimonium 53,6 miljoen euro aan huur, ofwel 4,5 miljoen per maand. Er is voor 260 miljoen euro aan geld geleend, onder meer om huizen te bouwen. Verder betaalt de woningcorporatie bijna 6,4 miljoen aan belastingen en voor onderhoud is 17,6 miljoen gereserveerd. Kortom, het gaat wel ergens over.