• Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers

Gemeente onderzoekt nieuwe woonvormen in Groenpoort

VEENENDAAL De gemeente maakt zich sterk om in de nieuwe wijk Groenpoort andere woonvormen dan de gebruikelijke vormen mogelijk te maken. Groenpoort is het meest noordelijke deel van Veenendaal-Oost. Er worden circa duizend woningen gebouwd. ,,Meer variatie in woonvormen is gewenst, omdat er ook behoefte is aan andere typen woningen", aldus de gemeente.  

Gerard van Wijk

Er wordt hierbij gedacht aan rug-aan-rug woningen, patio woningen, kwadrantwoningen, tiny houses (vanuit duurzaamheidsgedachte en niet alleen hele kleine huizen) en meergeneratiewoningen. In een brief aan Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost, waar gewerkt wordt aan het stedenbouwkundige plan voor de nieuwe wijk, vraagt de gemeente ook om een ,,stevige groenstructuur die bepalend is voor de wijk." Het streven is dat er per woning 75 vierkante meter groen of water is binnen een straal van vijfhonderd meter. Vergroening van gevels en eventuele platte daken behoren tot het wensenpakket. De gemeente wil ,,groen vooral toepassen als bruikbaar groen met ruimte voor ommetjes, wat mensen stimuleert tot meer bewegen." 

BOMEN Aandachtspunt binnen het project is ook de toepassing van solitaire ´zichtbomen', die een voorkeur hebben boven kleinere bomen. Volgens de gemeente is een juist ligging, maatvoering en verdeling over de buurt van belang: ,,Bij de locatiebepaling en grootteklassen van bomen wordt in het straatprofiel rekening gehouden met de gunstig gelegen daken voor zonnepanelen, waardoor beschaduwing van panelen door bomen wordt verkleind."

LEVENSLOOPBESTENDIG In de openbare ruimte van de wijk wordt gedacht aan speel- en ontmoetingsplekken, hondenuitlaatstroken en -terreinen en traforuimtes. Menging van woningcategorieën door het gebied is een aandachtspunt, evenals het extra letten op ligging, zichtbaarheid en vormgeving van voet- en fietspaden. Alle woningen worden levensloopbestendig gebouwd. Dat zijn woningen die geschikt zijn voor iedere levensfase van een bewoner. In de omgevingsvisie wordt de doelstelling opgenomen om voldoende zorggeschikte woningen te realiseren rondom de voorzieningen. Dit gaat bijvoorbeeld over mensen die afhankelijk zijn van hulpmiddelen, zoals een rolstoel.

ENERGIENEUTRAAL De ambitie van de gemeente voor Groenpoort is een ´nul op de meter-wijk´: ,,Binnen de wijk wordt, gedurende een jaar, minstens zoveel energie opgewekt als door de wijk wordt verbruikt. Zonder compenserende opwek voor dit deel is er geen sprake van een energieneutrale wijk. Het grondgebied van Veenendaal is beperkt, waardoor het beperkt mogelijk is om elders op Veenendaals grondgebied voldoende extra opwekcapaciteit te realiseren voor de wijk."