• Cees van Hal.

    Archief BDUmedia

Wmo-forum vindt voorstel college teleurstellend

VEENENDAAL Het Wmo-forum vindt in een eerste reactie het voorstel van het college om het marginale tarief van de eigen bijdrage te verlagen van 15 naar 8 procent ,,zeer teleurstellend." Het forum had als advies gegeven het Wmo-tarief te verlagen naar 5 procent. ,,De kosten van het verlagen van 8 naar 5 procent zijn bijzonder gering", zegt Cees van Hal, voorzitter van het Wmo-forum. Hij noemt de nu aan de raad voorgestelde verlaging een stapje, maar te beperkt.

,,Er was meer mogelijk geweest om de mensen die afhankelijk zijn van Wmo-voorzieningen verder tegemoet te komen."

De gemeente heeft dit jaar, evenals vorig jaar, 4,5 miljoen euro overgehouden op de Wmo. Er werd minder zorg afgenomen dan geprognotiseerd, deels omdat inwoners door een stapeling van kosten zorg mijden. Wel wil het college de eigen bijdrage vraagafhankelijk vervoer afschaffen.

Het Wmo-forum komt maandag 31 oktober bijeen om zich nader te beraden. Wat, behalve het niet verder verlagen van de eigen bijdrage, ook als teleurstellend wordt ervaren is de ,,magere reactie van het college op ons uitgebreide advies. We hebben daar veel tijd en energie in gestoken en krijgen dan enkele A-viertjes zonder goed onderbouwd antwoord."