• Corepics/Fotolia

Wmo-forum Veenendaal heeft succes met 'aan de voorkant meedenken'

[VEENENDAAL}  Het Wmo-forum heeft volgens het college ,,aan de voorkant meegedacht” bij het organiseren van vraagafhankelijk vervoer. ,,Het resultaat daarvan is direct terug te zien in de vastgestelde nota van uitgangspunten en de opgestelde aanbestedingsleidraad.” Een deel van de voorstellen van het Wmo-forum wordt door de gemeente verder uitgewerkt.

ALTERNATIEVE INFRASTRUCTUUR Volgens het college zorgt de regionale samenwerking voor efficiënte ritten, die over de gemeentegrenzen heen gaan. Veenendaal heeft regionaal voorgesteld een lokale alternatieve infrastructuur voor vervoer op te zetten.

De gemeente Barneveld is namens de gemeenten van regio FoodValley bezig met een onderzoek en de consequenties om het vraagafhankelijk vervoer weg te halen bij het regiokantoor van FoodValley.