• Aart Aalbers

Wisseling van de wacht bij ICF Veenendaal

VEENENDAAL Bij de ICF gemeenschap in Veenendaal vindt deze maand een wisseling van de wacht plaats. Het echtpaar Hans en Carolien Euser trekt naar Rotterdam en het echtpaar Cees en Mirjam Molenaar komt vanuit Afrika het project voortzetten. ICF, dat nauw verbonden is met het vluchtelingenwerk, helpt vluchtelingen en andere buitenlanders en verkondigt gelijktijdig het evangelie.

Aart Aalbers

Sinds 2012 heeft Euser, die eerder voorganger was bij de Regenboog gemeente, zich ingezet voor International Christian Fellowship (ICF) in Veenendaal. Ondertussen komen wekelijks zo'n 100 tot 125 personen op zondag om 11.00 uur samen in de Hoeksteen aan de Grote Pekken 3. Het is niet een gewone dienst zoals we die bij veel kerken in Veenendaal kennen.

ONDERWIJS VAN TAALMAATJES Euser: ,,Natuurlijk vertellen we uit de bijbel, is er gebed en zingen wij liederen in verschillende talen. Maar daarnaast eten we ook samen een maaltijd. In de week hebben we ook nog vijf huiskringen waarin we samenkomen. Dat is veelal per taal."  ICF werkt ook met vrijwilligers uit diverse kerken in Veenendaal die het project financieel ondersteunen. Zo geven 'taalmaatjes' bijvoorbeeld op dinsdag onderwijs in de Nederlandse taal. Euser:,,We ondersteunen de mensen ook met het vinden van de weg in onze samenleving met het invullen van papieren en bij verhuizing. Vergeet niet dat deze mensen maar een klein netwerk hebben."

Molenaar (39), afgestudeerd als theoloog, is vorig jaar teruggekomen na 10 jaar zendingswerk in Malawi te hebben verricht. Molenaar:,,De christelijke kerk is de kerk van de Heilige Geest en die wordt niet voor niets de Trooster genoemd. Bij veel nieuwe Nederlanders en zeker bij de vluchtelingen kan het leven behoorlijk op zijn kop staan. Ze zijn veel van hun zekerheden kwijt. Deze mensen kunnen heel goed troost en bijstand gebruiken. Wij zijn een soort sociaal vangnet."

Ook zijn vrouw zal diverse werkzaamheden verrichten zoals het pastoraat aan vrouwen en kinderevangelisatie. Molenaar ,,Ik ga investeren in de interne zorg. Niet alleen het verkrijgen van leden is belangrijk. Ook het houden." Enthousiast vertellen ze over een aangeschafte Rode Kruis bus waarmee men met de bezoekers op pad gaan.,,Praktische manier om tot zegen te zijn." Ze benadrukken dat er een leemte is tussen het Vluchtelingenwerk en het daadwerkelijk gesetteld zijn in de samenleving. ,,Deze leemte vult ICF op."

VERTREK  Het gezin Euser vertrekt na 20 jaar Veenendaal naar Rotterdam. Euser:,,We hebben moeite moeten doen om onderdeel van de Veense gemeenschap te worden maar ik moet zeggen: We hebben hier een prachtige tijd gehad." Euser gaat voor ICF landelijk ondersteuning bieden bij het stichten van interculturele geloofsgemeenschappen. ,,We hebben bewust gekozen om in de wijk Bloemhof te gaan wonen omdat daar 75 procent van de bewoners een buitenlandse achtergrond heeft."