• Gemeente Veenendaal

'Winkelstad Veenendaal goed op koers'

VEENENDAAL Winkelstad Veenendaal is goed op koers om de meeste gastvrije plek voor winkelen, ondernemen en verblijven te zijn in de regio. Dat blijkt volgens de gemeente Veenendaal  uit de eerste effectmeting van het programma Vitale Winkelstad.

,,Uit de meting blijkt een aantal positieve resultaten uit de inspanningen die het eerste half jaar zijn geleverd'', meldt de gemeente. ,,Zo daalde de leegstand in de binnenstad van 18 naar 16 procent, nam het aantal arbeidsplaatsen in het hele centrum toe met ruim 4 procent en in het kernwinkelgebied met ruim 2 procent.''

Ook ontstond er nieuwe bedrijvigheid in het centrum. Naast de komst van een aantal landelijke winkel- en horecaformules zijn in het kernwinkelgebied 11 startende ondernemers begonnen. Er werden 6 niet-retail functies toegevoegd. In totaal steeg het aantal bewoners in het centrum vorig jaar met 3,5 procent.

,,Mooie resultaten, bereikt dankzij de projecten en activiteiten die het afgelopen half jaar door de samenwerkende partijen in de binnenstad in gang zijn gezet'', zegt een tevreden wethouder Engbert Stroobosscher. ,,Er wordt hard gewerkt aan de Vitale Winkelstad en ik ben daarom blij om te zien dat ook uit de cijfers blijkt dat dit effect heeft. We hebben duidelijk de opwaartse gang te pakken. Tegelijkertijd besef ik dat we er nog lang niet zijn en daarom werken we de komende periode met alle stakeholders keihard verder aan de Vitale Winkelstad."

Het programma loopt tot en met 2020 en er staan nog talloze initiatieven op stapel om de mogelijkheden van de Veense binnenstad optimaal te benutten. Zo moet onder andere de leegstand in het kernwinkelgebied verder dalen, wordt gestreefd naar een forse toename van het aantal bezoekers en de tijd die zij doorbrengen in de binnenstad en is het doel om het aantal arbeidsplaatsen in het centrum verder te laten stijgen.

De komende jaren worden er onder meer meer activiteiten in de binnenstad georganiseerd en wordt veel aandacht besteed aan de sfeer en beleving van de binnenstad, zowel voor bewoners, ondernemers als bezoekers. Het programma Vitale Winkelstad! wordt uitgevoerd in samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en andere stakeholders.