• Leegstand winkels in Hoofdstraat.

    Aart Aalbers

Leegstand winkels blijft aanzienlijk

VEENENDAAL De leegstand van winkelpanden in het centrum van Veenendaal blijft aanzienlijk. Begin vorig jaar bedroeg de leegstand 18 procent. Dat is wel enigszins afgenomen, maar er staat nog steeds veel leeg.

Gerard van Wijk

Volgens Kees Buur, voorzitter van de Stichting Winkelstad Veenendaal, neemt de leegstand niet echt toe of af. ,,De afgelopen jaren is het aantal vierkante meters winkelruimte toegenomen, denk aan de Brouwersgracht. We zien winkels open gaan, maar ook verdwijnen, we zien wel een toename van het aantal horeca gelegenheden.” 

NIET VERDWIJNEN Hoewel algemeen wordt gevreesd dat een deel van de winkelleegstand structureel zal blijken te zijn, zien consumenten fysieke winkels niet helemaal verdwijnen. Dat blijkt uit diverse onderzoeken, van organisaties als MT tot wetenschappelijke. Kees Buur van Winkelstad Veenendaal heeft geen voorbeelden van winkelpanden die een woonbestemming krijgen. Maar hij ziet wel dat zich bijvoorbeeld in het voormalige pand van Hoogvliet aan de Kerkewijk geen detailhandelsactiviteit gaat vestigen. Daar komt Centrum voor Bewegen, nu op een bedrijventerrein gevestigd, en enige medische voorzieningen.

'THUIS VOELEN' ,,Het verplaatsen van ondernemers van aanloopstraten naar de binnenstad is een activiteit die de gemeente ondersteunt, als bemiddelaar, en die Winkelstad toejuicht. Belangrijk is dat bezoekers van binnen en buiten Veenendaal zich thuis voelen in de binnenstad en het winkelen als plezierig ervaren. Onderzoek wijst uit dat het centrum positief wordt gewaardeerd", aldus Buur.

ZICHTBAAR De leegstand is duidelijk waarneembaar. Aan de Sandbrinkstraat, het gedeelte tussen het gemeentehuis en het Horecaplein, staat ruim de helft van de panden leeg. In de opgeknapte Passage tussen de Hoofdstraat en de Tuinstraat, staan vijf winkels leeg. Langs de Brouwersgracht staan grote en kleinere winkels te huur, soms al jarenlang. Ook leegstand op het Kees Stipplein, langs de Prins Bernhardlaan en in de Hoogstraat. In de Hoofdstraat staan elf winkelpanden leeg.

ECHTE AANDACHT Er is hoop, consumenten zien fysieke winkels wel minder in aantal worden, onder meer door het webwinkelen, maar ze zullen naar hun indruk niet verdwijnen. ,,Door een winkel lopen en rondkijken is toch net iets anders dan online shopping. Winkels met echte aandacht voor de klanten redden het. Winkels zorgen voor sociale contacten, kunnen je verrassen en zorgen voor een florerende economie."