Winkelend publiek positiever over centrum dan gedacht

VEENENDAAL Raadsleden hebben op verschillende plekken in het centrum aan winkelende passanten gevraagd wat zij van het centrum van Veenendaal vinden. Mensen konden een cijfer en tips geven. In het algemeen gaven mensen het kernwinkelgebied volgens burgemeester Wouter Kolff een hoog cijfer. ,,Het was primair een initiatief van de raad, uitgewerkt door de griffie. Ik heb van enthousiaste raadsleden begrepen dat mensen in het algemeen positiever over het centrum oordeelden dan de raadsleden van te voren hadden gedacht."

De uitkomst van de interviews die de raadsleden hielden worden betrokken bij de bijeenkomst die de raad onder de titel 'Pimp het winkelcentrum' houdt op woensdagavond 16 maart. Er zijn een aantal thema's geformuleerd waarop kan worden ingesproken. De burgemeester stelt dat nu mensen zijn bevraagd die naar het centrum kwamen, maar het is ook interessant te weten waarom andere mensen niet komen. ,,Die konden niet bevraagd worden." Kolff heeft trouwens de indruk dat er meer inwoners van Ede zijn die in Veenendaal komen winkelen, dan dat er Veenendalers naar het winkelcentrum van Ede gaan.