Winkelcentrum Veenendaal-oost stap dichterbij

VEENENDAAL Het college van B&W van Veenendaal heeft ingestemd met het ontwerp dat betrekking heeft op de ontwikkeling van een winkelcentrum met daarboven circa veertig appartementen.

De commerciële en niet-commerciële voorzieningen in het deelplan Buurtstede te Veenendaal-oost zijn gesitueerd rondom het centrale plein, de Brink. Deze voorzieningen hebben een functie voor de bewoners van zowel Veenendaal-oost als Dragonder-oost. Na het Ontmoetingshuis en het Kloppend Hart Huis komt nu ook de bouw van het buurtwinkelcentrum in beeld. Het uitwerkingsplan, genaamd 'Buurtstede - buurtwinkelcentrum Veenendaal-oost', biedt concreet de mogelijkheid tot ontwikkeling van twee supermarkten in de wijk.

BELANGRIJKE STAP Wethouder Arianne Hollander is blij dat dit uitwerkingsplan er ligt: ,,Het is al lange tijd de wens van inwoners in Veenendaal-oost om een winkelcentrum in de wijk te hebben. Die ontwikkeling maken we nu juridisch en planologisch mogelijk. Het is aan de ontwikkelaars in het gebied om verder invulling te geven aan de winkelruimte en de erboven gelegen woningen. Als gemeente vinden we het belangrijk dat deze stap is gezet en dat de ontwikkelaars binnen de gestelde ruimtelijke kaders aan de slag kunnen.''

SUPERMARKTEN De ontwikkeling van het winkelcentrum met de daarbij behorende appartementen vindt plaats onder regie van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost. In samenspraak met het ontwikkelingsbedrijf hebben de ontwikkelaars LATEI projectontwikkeling en De Smalle Akker inmiddels een schetsplan opgesteld. Dit schetsplan voorziet in de realisatie van twee supermarkten met daarboven circa veertig appartementen. De komende tijd zal dit schetsplan tot een concreet bouwplan worden uitgewerkt. Daarbij zijn LATEI projectontwikkeling en De Smalle Akker in overleg met gegadigden voor in eerste instantie de eerste supermarkt.

RUIMTE VOOR ZIENSWIJZEN In het uitwerkingsplan wordt ruimte gemaakt voor 5.000 vierkante meter detailhandel en 300 vierkante meter bedrijfsactiviteiten en dienstverlening. Boven de voorzieningen, en aan de pleinzijde gesitueerd, komen circa veertig appartementen. Het uitwerkingsplan ligt vanaf 14 juni de komende zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen alle belanghebbenden hun zienswijzen inbrengen op het plan. Het college beslist vervolgens (afhankelijk van de ingediende zienswijzen) over de definitieve vaststelling van het uitwerkingsplan.

INLOOPAVONDEN Om inwoners van Veenendaal-oost mee te nemen in de plannen voor het winkelcentrum komt er een inloopavond op 26 juni. Omwonenden worden hiervoor uitgenodigd. Zowel de gemeente, het ontwikkelingsbedrijf als LATEI projectontwikkeling en Smalle Akker zijn tijdens deze avond aanwezig om u te informeren en om uw vragen te beantwoorden.