• Piroschka van de Wouw

Winkelcentrum 'een nieuwe toekomst geven'

VEENENDAAL Komend najaar bepaalt de lokale politiek in welke projecten geld gestoken wordt om het winkelcentrum te verlevendigen. Daarbij speelt behoud van werkgelegenheid een belangrijke rol. Veenendaal loopt in de pas met aanbevelingen die de Rabobank doet in het rapport 'Een nieuwe toekomst voor het winkelgebied?' Vastgesteld wordt dat de economie herstelt, maar het is niet voldoende om de retailsector uit het slop te halen. Fundamentele veranderingen in onder meer demografie, technologie en consumentengedrag hebben invloed op de sector. ,,Veel belangrijker dan tijdelijke swings in de economie."

De veranderingen hebben ook invloed op de positie van winkelcentra. ,,Als er niets gebeurt zullen veel winkelgebieden hun relevantie verliezen en verdwijnen." Dat is eerder dit jaar in Veenendaal ook geconstateerd en het heeft geleid tot allerlei plannen om het winkelen en verblijven in het centrum aantrekkelijker te maken. ,,Alle partijen, retailers, vastgoedeigenaren, gemeenten, horeca en cultuur moeten samenwerken om het winkelgebied een nieuwe toekomst te geven", aldus de Rabobank.

Winkelbezoek is een keuze die niet automatisch gemaakt zal worden. ,,De klant moet echt 'verleid' worden om naar de winkel te gaan." Er wordt uitgegaan van een beperkte groei van de particuliere consumptie, meer concurrentie, het online winkelen wordt nog aantrekkelijker en winkelgebieden moeten ook online aanwezig zijn. Het gaat in winkelgebieden om een integrale benadering (niet alleen winkels, maar ook horeca en cultuur), kwaliteit en samenwerking.