• Joëlle Kelderman

Winkelcentrum Corridor in Amerikaanse handen

VEENENDAAL Winkelcentrum Corridor/Passage is in andere handen overgegaan. Eigenaar CBRE heeft het winkelcentrum verkocht aan ARC Real Estate, een Amerikaanse beleggingsmaatschappij. Dat deelde wethouder Dylan Lochtenberg dinsdagavond mee aan de raadscommissie. ,,Wij hebben nu een nieuwe gesprekspartner, waarmee wij zo spoedig mogelijk in gesprek hopen te gaan." 

Ondernemers in het winkelcentrum klagen al geruime tijd over de toenemende leegstand, de onwil van de eigenaar om over kortdurende huurcontracten (één jaar) te willen onderhandelen en het gebrek aan transparantie en informatie van de beheerder. Gehoopt wordt dat de communicatie met de nieuwe eigenaar soepeler gaat verlopen.

De wethouder zegt dat de leegstand inderdaad schrikbarend hoog is geweest, maar dat daar nu juist een dalende lijn in te zien is. ,,We moeten ons niet de put in praten."