• John Boogaard, Jos Schilte en Henk van den Brandt in Dragonder aan de slag met 'Wijs met je Wijk'.

    Aart Aalbers

'Wijs met je wijk' eclatant succes

VEENENDAAL 'Wijs met je Wijk', het is een eclatant succes. Vijf jaar geleden begonnen in Petenbos, uitgebreid naar West en binnenkort ook in Noord-Oost. Het bevordert het ontwikkelen en versterken van de sociale netwerken van ouderen, zeggen Henk van den Brandt en Robert Bonke, voorzitter en secretaris van de Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal.

Gerard van Wijk

Vorige week werd het vijfjarig bestaan gevierd. Bij deze gelegenheid werd een boekje gepresenteerd waarin gewag wordt gemaakt van de resultaten. Willy en Piet laten weten uit Amsterdam te komen. ,,Hier wonen is héél anders. Voordat Wijs met je Wijk er was zaten we achter de geraniums, we kenden bijna niemand. Nu hebben we veel kennissen en vrienden in de buurt wonen en helpen we bij het organiseren van activiteiten. Wij onderhouden de jeu de boules banen en het is ontzettend leuk geworden om hier te wonen!”

Meer dan 170 activiteiten in de achterliggende vijf jaar zijn geboekt, met ieder jaar tegen de duizend bezoekers. Voorjaar 2013 werd begonnen in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Goudmos. ,,In Petenbos was voor ouderen niets te doen en er is geen buurthuis. Het was een succesvol experiment en de projectorganisatie groeide uit tot een stichting. Eind 2014 werd het initiatief beloond met de vrijwilligersprijs, vooral vanwege het innovatieve karakter”, zegt Van den Brandt.

VEELZIJDIG Een veelzijdig programma werd gepresenteerd, waarbij de deelnemers te voor het zeggen hebben: lezingen, creatieve workshops, wijnproeverijen, bingo´s, pubquizen, high tea's in de wintermaanden en excursies met auto's en fietsen in de zomer.

,,De gezamenlijke activiteiten bieden een platform om buurtgenoten beter te leren kennen en te genieten van een leuke activiteit. Er zijn ook al enkele jaren zeven themagroepen actief, die we vriendenclubs noemen. Zo is er een wandelclub, een bridgeclub, een jeu de boulesclub, een leesclub, een eetclub, een koffiedrinkclub en een biljartclub. Onlangs is er een klaverjasclub bij gekomen. Deze clubs organiseren hun activiteiten bij elkaar thuis of in de open lucht. De clubs zijn bij uitstek een middel om contacten te verdiepen.”

Het succes van Petenbos snelde de organisatie vooruit in West, waar inmiddels ruim vierhonderd deelnemers en zes themagroepen actief zijn. ,,Daar is bijvoorbeeld een themagroep filosofie bij. Er is een flink aantal vrijwilligers dat zich ervoor inzet onder leiding van een actief bestuur, De organisatie staat als een huis”, stellen Van den Brandt en Bonke vast.

UITBREIDING En er staat alweer een uitbreiding van het project op stapel. Woensdag 4 april wordt begonnen met Wijs met je Wijk in Veenendaal Noord-Oost, samen met buurtbewoners, Veens en de gemeente. ,,Alle 60-plussers uit Dragonder-Noord, Dragonder-Oost, Spitsbergen, Compagnie-Oost en Veenendaal-Oost krijgen een uitnodiging in de bus voor de startbijeenkomst om 14.00 uur in zalencentrum Aller Erf, aan het Ronde Erf 24. ,,De tendens in de samenleving is dat ouderen langer thuis zelfstandig blijven wonen en functioneren. Dit betekent dat het belangrijk is om sociale contacten te bevorderen in de eigen omgeving.” Aanmelden kan via wijsmetjewijkoost@gemail.com of bij Henk van den Brandt (06-15449275).

,,In Noord-Oost zijn 2200 huishoudens aangeschreven”, weten Jos Schilte en John Boogaard, die betrokken zijn bij het initiatief in deze wijken. ,,We hopen honderd tot 150 bezoekers te mogen verwelkomen bij de startbijeenkomst. Er zijn vijftien tot twintig mensen nodig die er verder de schouders onder willen zetten. Het zelfvertrouwen neemt toe, blijkt uit de ervaringen in Petenbos en West. Er ontstaan vriendschappen, de deelnemers zijn er wijs, zijn er blij mee. Als ze naar de supermarkt gaan komen ze bekenden tegen, die kennen ze van Wijs met je Wijk.”

Wijs met je Wijk draait voor honderd procent op vrijwilligers en haalt haar inkomsten uit bijdragen van deelnemers, donaties van vrienden en sponsors. ,,Daarnaast ontvangen we een subsidie van Veens, afhankelijk van het exploitatietekort. De subsidie bedraagt circa duizend euro per jaar. Deze afspraak met Veens werkt nu prima, maar het is onzeker of dit gecontinueerd wordt na 2019 in verband met het aflopen van het contract met Veens in het kader van de aanbesteding van het welzijnswerk.”

FINANCIERING Je zou denken dat deze vorm van bewonersparticipatie de gemeente als muziek in de oren moet klinken en de geringe subsidie veilig gesteld kan worden. ,,We willen het laagdrempelig houden en dan is continuïteit in de financiering belangrijk. Welzijn is een bak met taken en dat je zou niet moeten aanbesteden. Je moet als gemeente een visie ontwikkelen en gebruik maken van de organisaties die er zijn. Dat is van belang voor het bestaansrecht van het vrijwilligerswerk.” De initiatiefnemers in de wijken waar Wijs met je Wijs actief is zien onder de deelnemers veel mensen die tot nu toe geen vrijwilligerswerk deden.

MAALTIJD In de komende jaren wil het bestuur een locatie vinden waar de vrijwilligers samen een maaltijd kunnen koken voor (alleenstaande) ouderen. ,,Een gezamenlijke maaltijd in de buurt is een prima manier om elkaar te ontmoeten en banden te versterken. We zijn ook op zoek naar een locatie waar gebiljart kan worden. Nu biljarten we nog bij iemand thuis, maar dat zal binnen afzienbare tijd niet meer mogelijk zijn. In Petenbos hebben we geen buurthuis, dus we zijn een 'goedkope wijk' voor de gemeente.”