• Aart Aalbers

Wijs met je Wijk in Veenendaal-West breidt uit

VEENENDAAL In het atrium van het gemeentehuis zitten Hans Wiegel en Harry Bollema aan een tafel, voor een door kinderen gemaakte collage van behoorlijke afmetingen waarop de tekst 'Kracht door verbinding'. De tekst legt een fraaie verbinding met de activiteiten die Wiegel en Bollema onder de noemer Wijs met je Wijk gaan organiseren in Veenendaal-West.

Gerard van Wijk

Vier jaar geleden begon het in Petenbos: een activiteitenprogramma voor en door ouderen. Het werd een doorslaand succes, 15 maart volgend jaar wordt het eerste lustrum gevierd. Na een proef in april en een aantal bijeenkomsten is geconstateerd dat ook in West behoefte is aan een dergelijk programma. De belangstelling werd geïnventariseerd, met liefst 270 deelnemers was er wel degelijk draagvlak.

Bij de eerste bijeenkomst, in de Westerkerk, was het nagenoeg vol en ook de drie volgende bijeenkomsten werden goed bezocht. ,,Vanwege het succes is er nu voor een heel seizoen een programma gemaakt, waarbij voorop staat dat de deelnemers zelf kunnen aangeven naar welke activiteiten hun belangstelling uit gaat", zegt voorzitter Wiegel.

ZESTIG Nieuw is dat het bij de proef in West in eerste instantie beperkt bleef tot 65 plussers, maar nu is ook de groep tussen 60 en 65 jaar van harte welkom. Woensdagmiddag is vanaf 14.15 uur de startbijeenkomst in de Westerkerk aan de Goudvink. De plannen worden gepresenteerd, wethouder Marieke Overduin geeft de visie van de gemeente op dit mooie staaltje van burgerinitiatief en geïnteresseerden kunnen hun wensen voor activiteiten kenbaar maken en tevens laten horen welke bijdrage ze kunnen en willen leveren aan de opzet van Wijs met je Wijk.

ORGANISATIE In West zijn 2300 adressen benaderd waar mensen van 60 jaar en ouder wonen. ,,De potentie is groot", laat Bollema weten. Hij is voorzitter van de activiteitencommissie. Organisatorisch zit het goed in elkaar. Het wijkbestuur van Petenbos en West zitten onder één paraplu, het algemeen bestuur. ,,Dat is makkelijk wanneer in andere wijken ook iets wordt geïnitieerd, dan kunnen ze zo aansluiten." In West hebben deelnemers aan Wijs met je Wijk elkaar al aardig weten te vinden. Zo zijn in de zomer wandelgroepen er op uit gegaan, in het Ruisseveen zijn twee wedstrijden banen voor jeu de boules aangelegd en een leesclubje staat op het punt van beginnen. 

TEGEN EENZAAMHEID Het tegengaan van vereenzaming, daar kan het project een aardige bijdrage aan leveren, aldus Wiegel en Bollema. Niet iedere oudere is eenzaam en je moet opletten dit etiket op ouderen te plakken, maar na het werkzame leven is het voor velen toch de vraag hoe de vrije tijd in te delen en wat te doen. ,,Vijfenzeventigers bouwen geen sociaal netwerk meer op. We zien bij Wijs met je Wijk dat de contactintensiteit tussen mensen is toegenomen, mensen praten weer met elkaar", zegt Bollema.

,,Je bouwt een sociale structuur", vult Wiegel aan. ,,Contact onderhouden met zorgorganisaties. Om deel te nemen is de drempel bij ons laag, mensen horen het van elkaar, dan ga je mee. Van, voor en door de deelnemers. Het is een olievlekachtige organisatie." Wat meer oog voor elkaar, een initiatief dat niet van bovenaf is gekomen, maar uit de samenleving zelf. Het past zogezegd naadloos in de doelstelling van de gemeente. 

Een champagneproeverij staat op het programma voor komend seizoen, maar ook klaverjassen en een sinterklaasbingo. Alsmede workshops en lezingen, over Taiwan, over kunst, over erven, schenken en levenstestamenten, over Nederlandse schrijvers vanaf 1880. Informatie en aanmelden: wijsmetjewijk@gmail.com of tel. 0318-516016.

Startbijeenkomst: 4 oktober; 14.15 uur