• 112Heuvelrug.nl

Wijkteams Veenendaal gaan weer de wijk in

VEENENDAAL De wijkteams, bestaande uit de wijkmanagers van de gemeente, medewerkers van Veens, Patrimonium woonservice, de Veenendaalse woningstichting, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de wijkagenten, gaan vanaf maandag 10 oktober tot en met zaterdag 15 oktober graag met beowners in gesprek. Ook gaan zij deze dagen samen met ehn onder meer de Stop helingapp, de Politieapp en Politie.nl nader bekijken.

Voor slechte weersomstandigheden en om eventueeel één-op-ééngesprekken te kunnen voeren wordt op de diverse locaties in Veenendaal het Mobile Media Lab (MML, foto) geparkeerd. Het Mobile Media Lab komt ook naar Renswoude en Rhenen.

De exacte locaties, data en tijdstippen volgen binnenkort via Facebook.