• MIES architectuur

Wethouder praat met bouwer strandpaviljoen

VEENENDAAL Wethouder Engbert Stroobosscher heeft na vragen van de SP bij de eerste raadscommissievergadering na het zomerreces toegezegd met de aannemer van het strandpaviljoen, bij het stadsstrand, te gaan praten over het moment waarop de bouwactiviteiten beginnen. Die staan op de agenda voor de zomer van 2019, maar er werd op gewezen dat dit juist in een periode is waarop het stadsstrand volop wordt gebruikt voor evenementen. Ook de aanvoer van bouwmaterialen zou een sta in de weg kunnen zijn voor het ongestoord genieten op het stadsstrand.

De SP vindt dat de uitkomst van de ontwikkelingen rond het stadsstrand weinig recht doet aan de eerder gestelde doeleinden. De levendigheid zou behouden moeten blijven, maar de vraag is of dat lukt bij de voorgestelde minimalisering van het stadsstrand. De wethouder stelt dat met betrokkenen, zoals omwonenden, winkeliers en organisatoren van evenementen, is gesproken over de nu gekozen opzet en dat die het daarmee eens zijn. ,,Dus honoreren wij als college dat ontwerp dan ook."

MIX De tent van Veenendaal On Ice kan op het 'nieuwe' stadsstrand staan en ook Proms past er. Het is volgens de wethouder een mix van gras en zand en bij aanhoudende regen kunnen er houten vlonders op het zand worden geplaatst. De oorspronkelijke organisatoren Stadslab en Landjepik stoppen er volgend jaar mee en daarmee houdt ook de subsidie op. ,,Voor wat betreft evenementen neemt de samenleving het over", zegt de wethouder.

NIEUWE LOCATIE De organisatoren hebben inmiddels plannen om op een andere plek in Veenendaal, bijvoorbeeld in de nabijheid van de Surfvijver, een nieuw stadsstrand in te richten. Daarover gaan zij binnenkort in gesprek met de wethouder.