Wethouder mee op huisbezoek

VEENENDAAL - Wethouder Marieke Overduin is meegegaan op huisbezoek met de functionarissen die de zogeheten keukentafelgesprekken voeren bij mensen die huishoudelijke ondersteuning krijgen. Die gesprekken moet de gemeente voeren, maar daar is dit jaar nog ruim de tijd voor. Het gaat bij deze gesprekken om het vaststellen van wat mensen echt nodig hebben en wat zij zelf kunnen. De wethouder noemt de gesprekken verhelderend. Het gaat om individuele behoeften en wensen. Overigens is het in het gemeentehuis gesitueerde Wmo-loket (en ook het telefonisch servicecentrum) rond Kerst, Nieuwjaar en de eerste werkweek van 2015 min of meer overspoeld met vragen van inwoners die afhankelijk zijn van huishoudelijke ondersteuning. De overheveling van taken van de rijksoverheid naar de gemeente zorgt voor veel veranderingen. Het Wmo-loket wordt volgens de wethouder tijdelijk uitgebreid om alle vragen en opmerkingen te kunnen beantwoorden.