• Aart Aalbers

Welzijnsstichtingen op zwart zaad

VEENENDAAL De leden van de raadscommissie weten niet wat zij horen. Verbazing, ongeloof en verontwaardiging spreken zij uit over de gang van zaken. Eén jaar geleden nam de raad een amendement van D66 aan waarin voor vier jaar vier ton opzij werd gezet om de 'witte vlekken' in het welzijnswerk te dichten. Nuttige activiteiten van vrijwilligersorganisaties waaraan Veens na bezuinigingen in eerdere jaren niet toekomt. Voor 2016 ging het om één ton, voor dit jaar eveneens. Maar van de twee ton, die beschikbaar zou moeten zijn, ligt nog 160.000 euro op de plank. Op de plank van wie? Dat werd de raadscommissie niet duidelijk. Gevolg van een en ander: de stichtingen Netwerk voor Jou en Present staan op springen.

Gerard van Wijk

,,Eén jaar geleden stonden we hier ook met een noodkreet. De stichting stond op omvallen. We waren blij dat de raad geld beschikbaar stelde voor de vrijwilligersorganisatie", zegt Ilse van de Kraats van Netwerk voor Jou. ,,Maar behalve 40.000 euro is er verder niets uitgekeerd. Het geld blijft op de plank liggen, bij Veens, bij de gemeente, het is ons niet duidelijk. Over de verdeling van de één ton per jaar tussen de vrijwilligersorganisaties bestaat geen duidelijkheid. Wij weten jonge vrijwilligers te vinden en te activeren. Maar dan moeten we ook de mogelijkheden daartoe krijgen. Er wordt met regelmaat vergadert door de toekomstagenda sociaal domein, waar Veens en de gemeente ook aan tafel zitten. In het najaar staat weer een bijeenkomst op de agenda. Onze angst is dat als het pas 2018 wordt alvorens het geld er is, het dan gewoon voor ons ophoudt."

DUIDELIJKHEID NODIG Voor het lopende jaar heeft Netwerk voor Jou om 10.000 euro gevraagd, voor volgend jaar om 20.000 euro en voor 2019 om 30.000 euro. ,,De verwachting is namelijk dat het aantal hulpvragen toeneemt." Femke Muit van de stichting Present houdt een soortgelijk verhaal. ,,Op korte termijn hebben wij duidelijkheid nodig. Wij gaan voor het huidige jaar uit van 30.000 euro. Het zal toch niet zo zijn dat Present, met al haar actieve en gemotiveerde vrijwilligers, een stille dood gaat sterven in Veenendaal?" Op het thema geld rust volgens Muit een taboe. ,,Het water staat ons aan de lippen. We blijven maar vergaderen. Maar wij zijn doeners, geen vergaderaars." Veens geeft volgens Muit aan dat zij niet verantwoordelijk is voor verdeling van het geld.

VERWARRING De PvdA wil de volgende keer graag bij de vergadering van de toekomstagenda sociaal domein aanzitten. Want als er niet over de verdeling van het door de raad beschikbaar gestelde geld gesproken mag worden, waar gaat het dan wel over? De ChristenUnie vindt het allemaal redelijk confronterend. ,,Waar zit de kink in de kabel?" Het is toch ingewikkeld als Veens en de gemeente de verdeling van het geld overlaten aan de vrijwilligersorganisaties, die hun eigen belangen hebben. Verwarring ook bij andere fracties. De raad is immers het hoofd van de gemeente, waarom loopt het dan niet zoals de raad het wil. En waarom blijft het bij met regelmaat vergaderen, zonder besluiten te nemen? ,,Op deze manier blijven de witte welzijnsvlekken."