• Archief BDUmedia

Welzijn blijft voorlopig bij Veens

VEENENDAAL  Het college wil eind volgend jaar, wanneer de vierjarige periode met welzijnsorganisatie Veens afloopt, geen andere aanbieder. Het Wmo-forum wil dat ook niet en de raad ziet het ook niet zitten na de chaotische wissseling van de wacht - van Welzijn Veenendaal naar Veens. Waarnemend manager Ageeth Wildeman van Veens is 'blij met het toekomstperspectief'. Er zal de komende tijd meer aandacht worden gegeven aan zaken waar extra aandacht voor nodig is. De raadscommissie toonde zich eensgezind in de te volgen richting.

Gerard van Wijk

Volgens GroenLinks was het een kwestie van haastwerk bij de vorige aanbesteding en het is goed dat er nu 'rust in de tent komt'.Rust en continuïteit zijn ook volgens CDA en SGP van belang. De SP noemt de vorige aanbesteding 'één van de grootste misstappen van de raad'. Wethouder Marieke Overduin zegt dat 'we hebben geleerd van de vorige keer'. De PvdA wijst erop dat er in de afgelopen jaren stevig bezuinigd is op het welzijnswerk en dat zou in andere richting bijgesteld moeten worden. De raad is, net als het college, van mening dat scenario C het meest gewenst is: de huidige inrichting van het welzijnswerk behouden en verbeteren, met de huidige opdrachtgever.

GEEN ONRUST Rust, en dus geen nieuwe onrust, is ook het advies van het Wmo-forum, de Jongerenraad en de Adviesraad gemeentelijk diversiteitsbeleid. Ervaring continueren, meer tijd voor het voorbereiden van de volgende fase en tijd om te leren van andere gemeenten. ,,Veens heeft in de afgelopen drie jaar keuzes moeten maken. Een afname van 40 procent van het budget is de belangrijkste oorzaak hiervan.

Desgevraagd heeft Veens zelf onvoldoende kunnen of willen aangeven welke ondersteuning zij hebben moeten laten vallen. In de komende periode moet daarom duidelijker worden omschreven welke taken door prioriteitstelling niet of onvolledig worden gedaan. Hieruit moeten lessen voor de toekomst worden getrokken die onderdeel uitmaken van een nieuwe aanbestedingsronde."

SPEERPUNTEN Volgens het Wmo-forum moet 'verbinding', waarbij Veens de samenwerking met vrijwilligersorganisaties zoekt en activeert, een nog nadrukkelijker speerpunt worden. Er is veel tijd gaan zitten in individuele problematiek en minder aan het activerende en verbindende welzijnswerk in samenwerking met vrijwilligersorganisaties.

Geadviseerd wordt dat de welzijnsorganisatie (nu Veens) een adviesraad krijgt, samen te stellen uit betrokken vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Significante uitbreiding van taken en budget zijn onder de huidige aanbestedingsregelingen niet mogelijk. ,,Wel is het mogelijk om binnen de huidige taakopdracht extra budget ter beschikking te stellen voor taken die door prioriteitstelling nog onvoldoende aandacht hebben gekregen."

Schaf het afschuifsysteem af, zegt het Wmo-forum. Vrijwilligersorganisaties moeten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. De gemeente verwijst naar Veens en Veens verwijst weer naar de gemeente.