Welstand ondergebracht bij MooiSticht

VEENENDAAL De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met MooiSticht voor de benoeming van leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit in Veenendaal. MooiSticht is de opvolger van Welstand en Monumenten Midden Nederland.

Eind 2013 besloot een meerderheid van de gemeenteraden van de deelnemende Utrechtse gemeenten, onder wie Veenendaal, tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2017. Vanaf begin dit jaar zijn de werkzaamheden ondergebracht in de nieuw opgerichte Stichting MooiSticht. De drie pijlers van de nieuwe stichting zijn cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling en advies. MooiSticht kan adviezen geven op het terrein van onder andere gemeentelijke monumenten, archeologie, duurzaamheid, beeldkwaliteitsplannen en ruimtelijke kwaliteit.