• Foto: Jan Pit/BDU

'Wegafzettingen voldoen niet aan de eisen'

VEENENDAAL ,,Hedenmiddag heb ik onderhoudswerkzaamheden op de Rondweg-West stilgelegd aangezien hier zeer onveilig werd gewerkt", laat Jean-Marc Pisters begin juni weten. Hij is eigenaar van Buro 33 in Schaarsbergen en werkt onder meer voor gemeenten. Openbare verlichting is zijn vakgebied. Het was hem al eerder opgevallen dat medewerkers van IW4 die in de berm aan het werk zijn direct gevaar lopen, evenals het voorbij suizende verkeer. ,,Een vrachtauto moest een noodstop maken. Een voorman die ik erop aan wilde spreken was er niet, hij moest van elders komen."

Gerard van Wijk

Een gemeentelijk woordvoerder zegt dat een willekeurige voorbijganger of een extern bureau deze werkzaamheden van de gemeente niet kan stilleggen. ,,Echter, de mensen van IW4 die hier aan het werk waren, waren gevoelig voor de manier waarop ze werden aangesproken en dachten dat het om een vertegenwoordiger van de gemeente ging." Bij de gemeente zijn tot nu toe niet meer van dit soort reacties bekend.

SCHOKKEND Pisters noemt zijn constateringen ,,ronduit schokkend." De wegafzettingen voldeden volgens hem niet aan de daarvoor gestelde eisen, de voorman van IW4 heeft geen vereist diploma en IW4 en de gemeente zouden onderling zijn overeengekomen dat bermwerkzaamheden op dergelijke wijze mogen worden uitgevoerd. ,,Veilig werken zou een speerpunt van de gemeente moeten zijn. De gemeente Veenendaal lapt wettelijk geregelde arbeidsomstandigheden aan haar laars en maakt zelfs afspraken die tegen deze bepalingen ingaan", aldus Pisters.

TRAINING Directeur René van Holsteijn van IW4 laat een ander geluid horen. ,,De mensen die dit soort werkzaamheden uitvoeren krijgen met regelmaat een training, er is werkoverleg en ze worden op het hart gedrukt zich strikt aan de instructie te houden. Dat doen ze volgens mijn inschatting uiterst gewetensvol."

ALERT Ook verantwoordelijk wethouder Frits Beckerman kan niet veel met de kritiek. ,,Het afsluiten van wegen vanwege onderhoud aan bermen is in Veenendaal niet toegestaan. Er wordt altijd geprobeerd zo veilig mogelijk te werken, dat is ook vanuit certificeringseisen verplicht. Veel leidinggevenden van IW4 hebben het vereiste VCA diploma (checklijst om veiliger te werken). In combinatie met het OHSAS certificaat (norm met eisen voor arbomanagementsysteem) voor de gemeentelijke afdeling groen voldoet IW4 aan alle gestelde eisen zoals aan de gemeente opgelegd en nodig voor het werken langs de weg. Er zitten altijd 'gaten' in afzettingen, verkeer kan het te laat opmerken, het blijft zaak om altijd alert te zijn op dit soort situaties."

Dat blijkt: vorige week waren vier bermmedewerkers volgens ooggetuigen nogal onveilig bezig langs de Vondellaan. Pisters is er ook nog niet klaar mee. Hij wil op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur inzicht in de afspraken tussen IW4 en de gemeente. En hij zegt een meldingsplicht te hebben bij de arbeidsinspectie, die zorgt voor toezicht op veiligheid van medewerkers van gemeenten en aannemers.