Weer vergunning voor kartbaan Veenendaal

VEENENDAAL Wederom heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor de vestiging van een zogeheten leisurecentrum aan het Koningsschot, op bedrijventerrein Faktorij. Begin dit jaar was er ook al een vergunning voor afgegeven, maar er kwam een tweetal bezwaarschriften. Onder meer omdat er in de omgeving een tankstation is waar ook gas te verkrijgen is. Het ene bezwaarschrift is niet ontvankelijk verklaard en het andere is ingetrokken. Volgens het college wordt voldaan aan de grenswaarde wat de risico's betreft. Er is nu rekening gehouden met de bezwaren.

Met enige vertraging komt in het betreffende pand, waar tot voor twee jaar woninginrichter Kembo Beheer was gevestigd, een elektrische kartbaan, pooltafels en een lasergame-arena, samen met een horecabestemming.