• Foto: Erik van Dijk/BDU

Weer subsidie voor monumentendag in Veenendaal

VEENENDAAL - Dit jaar ging zowel Open Monumentendag als de Dag van de Architectuur aan Veenendaal voorbij. De subsidie was stopgezet. Volgend jaar kunnen beide evenementen weer op de agenda worden geplaatst. Een voorstel van D66 tijdens de behandeling van de programmabegroting werd donderdagavond met grote meerderheid door de raad aangenomen. Jaarlijks wordt 6.000 euro gereserveerd voor zowel de organisatie van de Open Monumentendag als de Dag van de Architectuur. Alleen de VVD stemde tegen. De raadsmeerderheid vindt het van belang dat inwoners zich bewust worden van de historische, culturele of architectonische waarde van hun directe omgeving.Ook een voorstel van het CDA over het dierenkampje kreeg een ruime meerderheid. Met eveneens alleen de VVD als tegenstemmers. Jaarlijks wordt een subsidie van 22.000 euro verstrekt aan de Stichting Buitenzorg voor beheer en exploitatie van het dierenkampje. Dat gaat ten koste van de post pr en communicatie.