• Joëlle Kelderman

Wederom informatieavond over Rondweg-Oost

VEENENDAAL Welke maatregelen er worden genomen om de doorstroming op de Rondweg-Oost te bevorderen zal voorjaar 2018 duidelijk worden als Gedeputeerde Staten van Utrecht een besluit hierover nemen. Van tevoren mag de gemeenteraad nog een advies geven. Er zijn door provincie en gemeente al enige informatiebijeenkomsten geweest en nu komt er wederom een. Woensdagavond 8 november vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

De uitwerking van een drietal varianten voor de aanpassing van de rondweg wordt gepresenteerd en ,,wat dit betekent voor de leefbaarheid, de ruimtelijke effecten en drie varianten van verbreding." Er is ook een informatiemarkt waar vragen en opmerkingen kunnen worden gesteld. Het vervolgproces wordt toegelicht en de besluitvorming.

Label:

Rondweg-Oost