• Alert CrossMedia

'We moeten nu een besluit nemen over de koopzondag'

VEENENDAAL ,,Iedereen is er klaar mee, we moeten nu eens een besluit nemen", laat Cees Lochtenberg telefonisch weten vanuit Noord-Spanje, voor hij weer op z'n fiets stapt. ,,Steeds meer gaat het besef leven dat Veenendaal niet achter kan blijven."

Gerard van Wijk

Hij heeft het, hoe kan het anders, over de koopzondag. Volgende maand komt zijn partij Lokaal Veenendaal met een voorstel voor een maandelijkse koopzondag. Supermarkten, bouwmarkten, slagers en bakkers zouden iedere zondag hun deuren mogen openen. Overigens in alle gevallen wel na 13.00 uur, zodat de kerkgang ongestoord kan plaatsvinden.

EXPERIMENT Of het voorstel enige kans van slagen heeft is niet duidelijk. De stemmen staken in het algemeen in Veenendaal als het de koopzondag betreft. Tot nu toe waren ChristenUnie, SGP en CDA mordicus tegen, terwijl de SP met haar enige raadszetel op de wip zit. Bij wijze van experiment kwamen er dit jaar zes koopzondagen, gekoppeld aan evenementen. Die koppeling ziet ook weer niet iedereen zitten. Een evenement op het Stadspark heeft weinig van doen met de koopzondag in het centrum, aldus de critici.

NIET ACHTERBLIJVEN De raad moet nu een besluit nemen hoe verder te gaan met de koopzondag. Ineens komt er wat lucht in de opstelling van het CDA. ChristenUnie en SGP blijven principieel tegen, maar binnen het CDA wordt er genuanceerder tegen aan gekeken. In verreweg de meeste grotere gemeenten zijn er koopzondagen, in veel gevallen met steun van het CDA. Maar in Veenendaal is er sprake van een wat behoudender achterban. Die wordt nu geraadpleegd. Maar het kan volgens fractievoorzitter Dorus Helsen ook niet zo kan zijn dat Veenendaal de enige grotere regiogemeente in het land blijft zonder koopzondag. Met een aanzienlijke financiële schade voor de ondernemers.

ZONDAGSWET Ook in ander opzicht blijft de zondag in Veenendaal een veelbesproken dag. Zo heeft de raad eerder de APV (algemene plaatselijke verordening) vastgesteld. Die is volgens de gemeente ,,best veel versoepeld of eenvoudiger gemaakt." De APV is in deze visie niet bedoeld om inwoners of ondernemers te beperken, maar ,,om een vrije samenleving ordentelijk te laten verlopen." Bij bespreking van het evenementenbeleid is een maximum van zes evenementen op zondag afgesproken. Mogelijk gaat de Zondagswet afgeschaft worden en daarom wil het college in de APV een vervangende bepaling opnemen als juridische basis om het aantal van zes evenementen op zondag overeind te houden.

De kleinst mogelijke raadsmeerderheid wil dit niet. Met in het achterhoofd dat het onzinnig is om het aantal evenementen te beperken. Bij een vorige raadsvergadering staakten de stemmen (16 tegen 16) omdat een raadslid van ProVeenendaal afwezig was. De voorgestelde wijziging naar de APV wordt prematuur geacht omdat de Zondagswet door de lange formatieperiode controversieel is. ,,We willen geen nieuwe overbodige regels vaststellen", zeggen de voorstanders van het amendement dat nu weer in de raad in stemming wordt gebracht. 

Label:

Koopzondag