• De nevenvestiging van het Rembrandt College, aan de Mispel.

    Aart Aalbers

'Waanzinnige bureaucratie' kost geld

VEENENDAAL 'Waanzinnige bureaucratie'. Daar is rector Bart de Grunt van het Rembrandt College tegen aan gelopen bij zijn pogingen zijn nevenvestiging aan de Mispel hetzelfde ondersteuningprofiel mee te geven als van de hoofdvestiging.

Gerard van Wijk

De voordeur van de nevenvestiging is op Rhenens grondgebied, zo'n twaalf meter van Veenendaals grondgebied. De hoofdvestiging valt onder het samenwerkingsverband passend onderwijs VO Barneveld-Veenendaal, de nevenvestiging (220 leerlingen) onder het samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei. Dat zijn twee organisaties met ,,totaal verschillende opvattingen over ondersteuning."

KWART MILJOEN ,,Geld volgt de leerling, dat is het uitgangspunt. Het samenwerkingsverband krijgt het geld voor ondersteuning van leerlingen, niet de school. Vervolgens volgt een herverdeling naar de scholen. De Gelderse Vallei, waar de nevenvestiging onder valt, heeft een andere manier om de financiële middelen te verdelen. Dat kost ons als school een kwart miljoen euro en daar moeten we dan weer een oplossing voor vinden. We zijn twee jaar bezig geweest om aan deze onwenselijke situatie een eind te maken, tot op het ministerie aan toe. Zonder resultaat. Waar gaat dit over, vragen we ons af. De wet op het passend onderwijs regelt de financiering op postcodegebied. De bizarre grens in het Petenbos tussen Veenendaal en Rhenen betekent dat onze leerlingen op de Mispel-locatie moeten worden aangemeld en niet op de hoofdvestiging, met alle gevolgen. We zijn steeds bezig zodat onze leerlingen geen last hebben van deze bureaucratie", aldus De Grunt.

BELANGEN Volgens bestuurlijke kringen in Veenendaal spelen er 'banale belangen' in de voortdurende onwenselijke situatie dat 75 huishoudens van het Petenbos en de school last hebben van een grillig lopende grens tussen twee gemeenten. Het zou Rhenen gaan om de WOZ-waarde van de woningen alsmede plannen om langs de Cuneraweg nog meer nieuwbouw neer te zetten, waardoor de opbrengst kan worden verhoogd.

RAAD NOOIT BETROKKEN Anders dan eerst werd gezegd is de raad van Veenendaal nooit betrokken geweest bij een eventuele grenscorrectie. November 2009 heeft de raad van Rhenen een beperkte grenscorrectie voorgesteld, maar wethouder Ad van Hees van Rhenen en wethouder Cees Sanders van Veenendaal zouden ,,op grond van voortschrijdend inzicht" hebben besloten de grenscorrectie niet door te zetten. ,,Toenmalig wethouder Sanders heeft het college van Veenendaal in kennis gesteld van de afspraken en er was dan ook geen aanleiding om de gemeenteraad hierover een besluit te laten nemen."

ERGERNIS Wat dat ,,voortschrijdend inzicht" inhield is niet duidelijk. ,,Je zou juist verwachten dat op basis van voortschrijdend inzicht er eindelijk eens een kloek besluit wordt genomen en dat er aan de inwoners wordt gedacht, die praktische hinder ondervinden van deze merkwaardige gemeentegrens", zeggen bewoners van de 'mossenbuurt'. Het levert niet alleen ergernis op, maar kost ook geld. Vraag het maar aan de rector van het Rembrandt College.