• Archief BDUmedia

Vuurwerkvrije zones in Veenendaal

VEENENDAAL Er komen vuurwerkvrije zones in Veenendaal op oudejaarsdag 2018 en nieuwjaarsdag 2019. Dat besloot van de gemeenteraad donderdagavond op voorstel van SGP, CDA, GroenLinks, D66 en SP. In gemeenten die al vuurwerkvrije zones hebben zou het aantal overlastmeldingen en de schade teruggedrongen zijn. Het college is opgedragen voorbereidingen te treffen voor het inrichten van de zones en een proef voor te bereiden waarbij inwoners de mogelijkheid hebben om in hun straat of hofje een kleinschalige vuurwerkvrije zone in te richten.

,,Er is jarenlang, ook rondom de afgelopen jaarwisseling, veel schade, letsel en overlast veroorzaakt door het gebruik van consumentenvuurwerk. Het is gemeenten niet toegestaan om een volledig vuurwerkverbod op hun grondgebied in te stellen. Wel is er rond de recente jaarwisseling op verschillende plekken in Nederland geëxperimenteerd met straatinitiatieven om kleinschalig te komen tot vuurwerkvrije zones," aldus de indieners van het voorstel. Uit onderzoek zou blijken dat 70 procent van de Nederlanders voorstander is van gemeentelijke vuurwerkvrije zones.

Een ander voorstel over vuurwerk, van GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP, haalde eveneens een meerderheid. De raad spreekt uit dat er een landelijk verbod zou moeten komen op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dit standpunt wordt ter kennis gebracht van de minister van binnenlandse zaken. ,,Vuurwerk zorgt ook in Veenendaal jaarlijks voor veel overlast (geluid, fijnstof, straatafval) en schade. Als gevolg van het afsteken van vuurwerk zijn deze jaarwisseling 434 mensen op de spoedeisende hulp terecht gekomen. De onderzoeksraad voor veiligheid raadt in een recent rapport aan om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden."