• Kees Stipplein met Spectrum en Cultuurfabriek

VU wil Veenendalers vaardigheden aanleren

VEENENDAAL Het cursusprogramma voor het nieuwe seizoen is net de deur uit. Het is nog niet duidelijk hoeveel aanmeldingen er komen, maar directeur Wytze Woudsma van de Volksuniversiteit Veenendaal (VU) verwacht dat ,,wij ook een graantje meepikken van het economisch herstel." Het moet zich de komende weken uitkristalliseren. Het aanbod bestaat uit 190 cursussen, lezingen en workshops. Met wat Woudsma een gezonde mix noemt: zowel overdag en 's avonds, zowel aanbiedingen van langere duur als kort. Vorig seizoen waren er 1500 cursisten. Zoveel interesse wordt in het nieuwe seizoen in ieder geval ook verwacht.

Gerard van Wijk

,,Wat echt beproefd is wordt herhaald. Zoals schildercursussen, yoga, fotografie en toneel. Dat is min of meer de basis, daar is altijd belangstelling voor en daar zijn we blij mee. Maar we vinden ook aansluiting op de actualiteit, met hoogwaardige cursussen. Veenendalers zijn praktische mensen, ze willen vaardigheden aanleren en daar moeten wij op inspelen," aldus Woudsma. Zo zijn er cursussen werken met de digitale compact camera, projectmatig werken, Linkedin voor werkzoekenden, pakkend zakelijk schrijven en klussen voor 'dummies'.

Verder is er onder meer een serie ontwikkeld waar Woudsma wat de animo van cursisten betreft ,,een goede verwachting" bij heeft. Het gaat hierbij om gezondheid, verzorging en beweging alsmede voeding en gezondheid. Cursussen als Salsa leren dansen, het beoefenen van Tai Chi Tao-Qi gong, buikdans voor beginners, fit en vitaal door sportief wandelen, Argentijnse tango en Israëlische dans. Er zijn bijeenkomsten waar suikervrij eten het thema is, voeding als medicijn en voeding en allergieën. Ook in deze gevallen wordt aansluiting gezocht bij actuele onderwerpen.

Dat geldt eveneens voor de rubriek kunst, cultuur en wetenschap. Er worden lessen aangeboden die aansluiten op grote tentoonstellingen. Zoals de tentoonstelling 'Munch:Van Gogh' die vanaf 24 september te zien is in het Van Gogh Museum in Amsterdam, en een internationale tentoonstelling in 2016 over Jheronimus Bosch in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Woudsma noemt ook een les over de orthodoxe kerk en de Russische ziel, met het beluisteren van liturgische liederen.

,,Wij vinden dat we als VU een opvoedende taak hebben. Veel mensen hebben er behoefte aan om hun kennis te verdiepen of nieuwe kennis op te doen. Daarom nemen we dat soort activiteiten op in onze programmering. Wij moeten vraaggericht werken. Het aanbod is langs allerlei kanalen overweldigend groot en wij moeten ons dus onderscheiden", aldus Woudsma. Hij noemt de zes lessen over 'het verhaal van Veenendaal'. ,,Daar is veel belangstelling voor." Turf, tabak, textiel, ICT, reformatie en koopzondag, alles komt voorbij. Henk van 't Veld, Roelof Bisschop, René van Holsteijn, Jaap Pilon, Johan Huibers en Jos Schilte loodsen de cursisten door de lokale historie.

De Volksuniversiteit gaat het derde seizoen in, samen met muziekschool De Muzen en het Filmhuis, in gebouw Spectrum aan het Kees Stipplein. Woudsma heeft gemerkt dat de naamgeving Spectrum nog niet zo bekend is als de Cultuurfabriek. Terwijl het daadwerkelijk gaat om een veelkleurig aanbod van culturele activiteiten. Daar kan op de open dag op zaterdag 12 september nog eens de aandacht op gevestigd worden.

De Volksuniversiteit heeft ook in ander opzicht dan uitsluitend het aanbieden van cursussen een functie. ,,Mensen kunnen elkaar hier ontmoeten, bij een cursus, een lezing of een workshop. Veel alleenstaanden (of alleengaanden) vinden het prettig in een groep deel te nemen aan een activiteit. Het heeft dan ook een ontmoetingsfunctie. Daar dragen wij dan met gemeenschapsgeld een steentje aan bij. Het is goed dat mensen zich verdiepen en andere mensen ontmoeten. Dat kan online, maar de daadwerkelijke ontmoeting kan iets toevoegen."