• Intocht van Sinterklaas in 2018 in het centrum van Veenendaal.

    Aart Aalbers

Vroege Zwarte Pieten discussie in Veenendaal

VEENENDAAL ,,Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen", merkte burgemeester Gert-Jan Kats dinsdagavond schertsend op tijdens de vergadering van de raadscommissie. Op verzoek van de politieke partij Denk was hij met de organisatoren van het sinterklaasfeest gaan praten en dat ging met name over de positie van Zwarte Piet.

Daar wordt tot nu toe in Veenendaal niet moeilijk over gedaan. Zwarte Piet hoort bij het sinterklaasfeest en van protest is lokaal niets gebleken, is de redenering. Maar Denk denkt daar anders over.

De organisatie van het sinterklaasfeest volgt de landelijke ontwikkelingen rond de verschijningsvorm van Zwarte Piet zogezegd op de voet, aldus de burgemeester. ,,Maar er is geen reden om nu grote stappen te gaan zetten, er zijn geen concrete plannen om Zwarte Piet te verbannen."

ROETVEEGPIETEN Wel zijn er vrijwilligers in de organisatie die vanwege de aanhoudende discussie niet meer als Zwarte Piet door de straten willen lopen. Maar andere vrijwilligers vinden juist dat er geen reden is om aanstoot te nemen aan Zwarte Piet. ,,Het is aan de organisatie om het feest verder te organiseren, en niet aan de gemeente", zegt de burgemeester. ,,Er zijn wel kleine stappen gezet. Er is al afstand genomen van grote gouden en zilveren ringen aan de oren. Mogelijk komen er ook roetveegpieten."

Dat zou Denk al een stap in de goede richting vinden.