• Rooie Cent

Vrijwilligers ontzien in OZB

VEENENDAAL Organisaties waar vrijwilligers bijdragen aan Veenendaal, zoals sportverenigingen, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen en dorps- en buurthuizen moet een lagere OZB-aanslag worden opgelegd. ,,Vrijwilligersorganisaties hebben het steeds moeilijker om de zaken financieel op de rails te houden en komen onder druk te staan."

,,Verhoging van de contributies is niet gewenst", aldus een donderdagavond door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen motie van ProVeenendaal, CDA en Denk. Alleen VVD en SGP stemden tegen.

De Tweede Kamer heeft begin deze maand een amendement aangenomen dat de gemeenten de gelegenheid geeft 'instellingen van sociaal belang' een lagere OZB-aanslag op te leggen.

De mogelijkheden daartoe zou het college in Veenendaal moeten onderzoeken, vindt een ruime raadsmeerderheid. Een voorstel voor een 'ander belastingregime voor alle verenigingen binnen de gemeente Veenendaal' zou bij bespreking van de kadernota 2020 moeten worden betrokken. Die nota komt begin juli volgend jaar aan de orde.

'REDDENDE ENGEL' Eerder besloot de raad de OZB met tien procent te verhogen, vanwege onder meer financiële tegenvallers in het sociale domein. Het bracht donderdagavond Lokaal Veenendaal er toe de eerste indiener van de motie, ProVeenendaal, te beschuldigen ,,de reddende engel te spelen, na eerst het huis in brand te hebben gestoken". Daar was ProVeenendaal niet van onder de indruk. Tenslotte nam de Tweede Kamer pas deze maand het besluit waarbij de OZB-aanslag voor instellingen van sociaal belang naar beneden kan worden bijgesteld.

De raad vindt het belangrijk dat sport voor iedere inwoner bereikbaar en betaalbaar blijft. Wanneer de OZB in deze sectoren ook met tien procent wordt verhoogd, gaan de contributies waarschijnlijk omhoog. ,,Gelet op de maatschappelijke functie die verenigingen vervullen zijn zij onmisbaar voor de leefbaarheid binnen de gemeente.” Bovendien doet de gemeente een steeds groter beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van vrijwilligers.

Wethouder Marco Verloop zegt ,,de route te begrijpen, eerst een onderzoek en dan bij de kadernota voorstellen uitwerken. Wij dragen ook als college veel zaken een warm hart toe, maar deze voorgestelde regeling gaat wel geld kosten. En u kent de financiële positie van de gemeente". Er is nu een wetswijziging gerealiseerd waardoor tariefdifferentiatie mogelijk wordt.