• BDUmedia

Vrijstelling sollicitatieplicht wijkt af van landelijk gemiddelde

VEENENDAAL Volgens staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) zou uit een onderzoek van de inspectie blijken dat 62 procent van de mensen met een uitkering aangeeft vrijgesteld te zijn van de sollicitatieplicht. ProVeenendaal heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld en wil weten hoe de situatie in Veenendaal is.  ,,Onduidelijk is ook of de vrijgestelde bijstandsgerechtigden in beeld zijn en blijven bij de gemeente. Er kan in voorkomende gevallen ook iets wijzigen in de situatie."

Gerard van Wijk

De vragen betreffen zowel de vrijstelling van de sollicitatieplicht als de tegenprestatie. Gemeenten kunnen bijstandsgerechtigden verplichtingen opleggen, zoals bijvoorbeeld een bepaald uren per week werkzaamheden verrichten in een buurthuis, peuterspeelzaal, verzorgingshuis of bij een sportclub. Niet alle gemeenten doen dat, Veenendaal wel. De grondslag voor de verplichting moet opgenomen zijn in een gemeentelijke verordening op basis van de Participatiewet. Volgens de staatssecretaris is het de bedoeling dat belastingbetalers zien dat iemand die een uitkering heeft, ook z´n best doet om daarvoor wat terug te doen of om daar uit te komen.


In Veenendaal (waar ook de gegevens van Rhenen en Renswoude worden bijgehouden), heeft de gemeente volgens een woordvoerder alle klanten in beeld. ,,Wij spreken hen elk jaar. Daarbij kijken we ook naar de sollicitatieplicht, tegenprestatie en trajecten richting werk." Uit de lokale gegevens zou blijken dat 35 procent ontheffing heeft van wat de arbeidsplicht wordt genoemd. Dat cijfer wijkt behoorlijk af van het landelijk gemiddelde. Het wordt volgens de woordvoerder individueel bepaald en periodiek beoordeeld. ,,Daarbij verricht een deel van de mensen overigens wel vrijwilligerswerk of mantelzorg."


Van de mensen die een arbeidsplicht hebben verricht 80 procent ook een tegenprestatie. ,,Van hen wordt verwacht dat zij actief solliciteren of bezig zijn met een traject richting arbeid. Hiertoe wordt een plan van aanpak opgesteld. De gemeente houdt daarbij de vinger aan de pols, ondersteunt waar nodig en handhaaft indien noodzakelijk."