Vrije sector huur in plaats van sociale woningbouw

VEENENDAAL Het bestemmingsplan Castor voorziet in de bouw van 66 grondgebonden vrije sector huurwoningen. Op de plek van het hoveniersbedrijf van de Van Ginkel Groep. Het betreft een aangepast plan, de eerste plannen dateren van elf jaar geleden.

In het algemeen heeft de raad waardering voor de bouwplannen, maar de gehele oppositie tilt er zwaar aan dat de kaders door het college eenzijdig zijn gewijzigd, zoals GroenLinks aangaf in de vergadering van de raadscommissie. Sociale woningen vervangen door vrije sector huurwoningen en afstappen van de algemeen gehanteerde regeling wordt door deze partijen niet fraai genoemd. Volgens het college is er nu veel vraag naar vrije sector huurwoningen en daardoor wordt het zogeheten scheefwonen ook teruggedrongen.

De VVD is blij dat het college is meegegaan in de gewijzigde marktomstandigheden. Maar PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SP en Lokaal Veenendaal vinden dat de voorraad sociale woningbouw op peil gehouden moet worden. Mede met de komst van statushouders ontstaat er een tekort tussen nu en vijf jaar. Volgens wethouder Arianne Hollander zijn er over de invulling aan de Castor wel gesprekken geweest met de woningcorporaties, maar is geen overeenstemming bereikt. In de geldende Woonvisie worden meer vrije sector huurwoningen aangekondigd, maar wordt ook het handhaven van dertig procent sociale woningen binnen de woningvoorraad als uitgangspunt genomen.