• Aart Aalbers

Vrees voor een Poolse Landdag

VEENENDAAL Fractievoorzitter Kees Lochtenberg (Lokaal Veenendaal) hoopt dat het geen Poolse Landdag wordt. Hij spreekt die hoop uit aan de vooravond van de behandeling door de raad van de programmabegroting 2019-2022. Een in tweeën gesplitste behandeling, op 8 en 12 november. Enige vrees voor een eindeloos voortdurende ongeregelde bijeenkomst komt niet uit de lucht vallen. Onder regie van de vorige burgemeester werd nogal eens tot diep in de nachtelijke uren in de raadzaal gedebatteerd. En ook nu zijn er in de raadscommissie talrijke amendementen en moties en zelfs een heroverweging aangekondigd.

Gerard van Wijk

De discussie zal zich toespitsen op een aantal thema's, dat voor sommige partijen onverteerbaar is. Zo vindt ChristenUnie, en in haar spoor anderen, dat er te veel negatieve effecten zijn in het sociaal domein. De eigen bijdrage in de schoonmaakondersteuning zou van 10 naar 15 euro per uur gaan en op enige termijn zelfs naar 20 euro.

BEZUINIGINGEN Nu komt het tekort op het gemeentelijk spoorboekje voor het grootste deel door de tekorten in het sociale domein, de jeugd en de Wmo. Dat wordt volgens voorstel van het college deels gedekt door een greep uit de algemene reserve. De tekorten in het sociaal domein moeten worden beheerst, aldus de SGP. De vraag is hoe dat moet zolang de rijksoverheid de gemeenten blijft opzadelen met bezuinigingen.

GILBERT De vraag is verder of de stichting Gilbert van Schoonbeke volgend jaar het geplande Gilbertfeestje met minder gemeentelijke subsidie kan organiseren, nu het bedrijfsleven zo gretig de portemonnee trekt. Lokaal Veenendaal vindt van wel en zo denkt de SP er ook over. De PvdA vraagt zich af hoeveel draagvlak er is voor het Gilbertfeest en GroenLinks vindt de draconische maatregelen in het sociaal domein in een vreemde verhouding staan tot Gilbert. ,,Als de maatregelen in het sociaal domein worden afgezwakt, kan Gilbert ook een mooi feestje houden.” Burgemeester Piet Zoon houdt de stemming er in. ,,Het gaat om een breed scala aan activiteiten en het is éénmalig geld.”

CULTURELE EVENEMENTEN Een derde aandachtspunt is de twee ton die de raad eerder heeft vrijgemaakt voor culturele evenementen. Het college stelt voor daarvan 180.000 euro in de exploitatietekorten van theater De Lampegiet en de Bibliotheek te steken. Dan blijft er nog 20.000 euro over voor de gewenste culturele evenementen. ChristenUnie, PvdA en Lokaal Veenendaal vinden dit onjuist. De twee ton was uitdrukkelijk bedoeld voor extra culturele evenementen en dan past het niet dat het college daar deels een andere, overigens ook noodzakelijke, bestemming aan geeft. Er ontstaat een semantische discussie of een en ander staatsrechtelijk correct is.

OORDELEN ,,U heeft gelijk”, zegt wethouder Dylan Lochtenberg. ,,Ons voorstel wijkt af van wat de raad heeft vastgesteld. U kunt als raad bij amendement alsnog anders oordelen.”