• Dick Roodbeen en Jan Breur bij de gedenksteen van Amnesty International op de keermuur in de Duivenweide.

    Aart Aalbers

Vredesmars door centrum van Veenendaal

VEENENDAAL De Veenendalers Jan Breur en Dick Roodbeen, beiden bekend vanuit de politiek, hebben op persoonlijke titel de mars 'Veenendaal Voor Vrede' georganiseerd. Deze wordt op zaterdag 22 december door het centrum van Veenendaal gelopen. Op een aantal plaatsen zal men stoppen om een vijftal bekende Veenendalers kort het woord te laten voeren.

Aart Aalbers

Breur heeft in het verleden al vaker een vredesmars in Veenendaal georganiseerd. Breur: ,,Reeds vanaf 2006 heb ik iets met vrede. Ik zag beelden van de Israëlisch-Libanese oorlog op tv en daarna ben ik me gaan inzetten voor het verschrikkelijk belangrijke thema: Vrede."

Roodbeen: ,,De basis voor mij om mee te doen is de tekst uit de Bijbel die staat in Jeremia 29 vers 7. Zoekt de vrede van de stad et cetera. Vorig jaar heb ik bij Breur aangegeven dat, als ik afscheid van de politiek zou hebben genomen, ik hem zou gaan helpen met het organiseren van een vredesmars."

DRIJFVEER Wat is de drijfveer om een vredesmars te houden? Roodbeen: ,,Op veel plaatsen in de wereld is er sprake van oorlogsgeweld, uitbuiting, discriminatie op grond van ras, geloof of seksuele geaardheid. Zeer velen, zowel ouderen als jongeren lijden hier dagelijks onder. Daarnaast is er onderdrukking door dictaturen, geen vrijheid van religie, geen persvrijheid en geen vrijheid van onderwijs. Allemaal verworvenheden die wij in ons land wel hebben."

Breur vult hem aan: ,,Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Door een vredesmars te houden willen wij aandacht vragen voor de door Roodbeen genoemde ernstige zaken. We willen tegelijkertijd aangeven ook voor alle inwoners van Veenendaal vrede, veiligheid en geborgenheid te wensen. Als inwoners willen we ons daar samen voor inzetten."

TOESPRAAK Het verzamelpunt op zaterdag 22 december is voor de Oude Kerk op de Markt. De vredesmars start om 14.00 uur met een toespraak van burgemeester Piet Zoon. Vervolgens lopen de organisatoren samen met hun sympathisanten over de Markt, Kerkewijk, door de Sandbrinkstraat naar het gemeentehuis. Vanaf daar wandelen ze gezamenlijk langs de Brouwersgracht naar het Zwaaiplein, door de Hoogstraat en Hoofdstraat, onder de Van Kreelpoort door naar het eindpunt van de wandeling: Het Stadsstrand.

Onderweg zal een aantal keer halt gehouden worden en zullen de Veense predikant ds. John Boogaard, een lid van het Veteranencontact Veenendaal, Conny van Kooten namens Vluchtelingenwerk en Hans Kroon namens de Stichting Vredesinitiatief Veenendaal een kort woord spreken.

INFORMATIE Breur enthousiast: ,,Het is een breed initiatief. Iedereen is welkom. We willen alle mensen uit alle lagen van de bevolking samen brengen. In de grond willen we allemaal hetzelfde: Vrede en respect voor iedereen." Wilt u zich als groep uit een kerk, school, politieke partij, moskee of andere vereniging vooraf aanmelden of informatie inwinnen: Mail dan naar: deprood@gmail.com.