• Foto: Robert Vos

Vragen over vrijstelling sollicitatieplicht

VEENENDAAL Een behoorlijke meerderheid van de mensen met een uitkering heeft geen sollicitatieplicht. Landelijk is dat 62 procent. Er zijn allerlei redenen waarom mensen vrijgesteld zijn van de verplichting om te solliciteren. Dat kunnen medische redenen zijn, waarbij het de vraag is of dat met enige regelmaat wordt gecontroleerd.

Gerard van Wijk

Er kunnen ook andere redenen aan ten grondslag liggen. Hoe de cijfers er in Veenendaal uitzien is niet duidelijk. ProVeenendaal heeft er vragen over gesteld. De gemeente kon desgevraagd niet op korte termijn uitsluitsel geven.

ZORGEN Recent heeft staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) de Tweede Kamer laten weten zich zorgen te maken over het aantal bijstandsgerechtigden met een ontheffing op de sollicitatieplicht. Uit een onderzoek van de inspectie zou blijken dat 62 procent van hen aangeeft vrijgesteld te zijn van de sollicitatieplicht.

ProVeenendaal heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld en wil weten hoe de situatie in Veenendaal is. ,,Onduidelijk is ook of de vrijgestelde bijstandsgerechtigden in beeld zijn en blijven bij de gemeente. Er kan in voorkomende gevallen ook iets wijzigen in de situatie."

TEGENPRESTATIE De vragen betreffen zowel de vrijstelling van de sollicitatieplicht als de tegenprestatie. Gemeenten kunnen bijstandsgerechtigden verplichtingen opleggen, zoals bijvoorbeeld een bepaald uren per week werkzaamheden verrichten in een buurthuis, peuterspeelzaal, verzorgingshuis of bij een sportclub.

Niet alle gemeenten doen dat, Veenendaal wel. De grondslag voor de verplichting moet opgenomen zijn in een gemeentelijke verordening op basis van de Participatiewet. Volgens de staatssecretaris is het de bedoeling dat belastingbetalers zien dat iemand die een uitkering heeft, ook z´n best doet om daarvoor wat terug te doen of om daar uit te komen.

BEDUIDEND MINDER Uit eerdere gegevens bleek dat in Veenendaal beduidend minder dan de helft van de bijstandsgerechtigden in aanmerking komt voor het leveren van een tegenprestatie. Dat komt om medische redenen, omdat ze als éénoudergezin kleine kinderen moeten opvoeden of bijvoorbeeld omdat er al vrijwilligerswerk wordt verricht.

Er zijn indicaties dat in Veenendaal het percentage mensen met een uitkering dat vrijgesteld is van een sollicitatieverplichting, wellicht minder is dan de landelijke gegevens, maar niet veel.