• Google Maps

Vragen over 'onveiligste kruispunt' van Veenendaal

VEENENDAAL Is het kruispunt Prins Bernhardlaan/Vijgendam het meest onveilige in Veenendaal? Dat moet onderzoek nog uitwijzen. Het is in ieder geval een van de meest onoverzichtelijke verkeersknooppunten in het centrum.

Gerard van Wijk

Voetgangers, fietsers en automobilisten naderen het kruispunt met de nodige voorzichtigheid en dat lijkt verstandig. Het is de gemeente niet bekend of zich op deze plek verkeersongevallen hebben plaatsgevonden, maar niet ieder incident wordt geregistreerd. ,,Het is een lastig kruispunt”, erkent wethouder Engbert Stroobosscher. Het CDA heeft er schriftelijke vragen over gesteld.

FIETSERS Op en rond het Zwaaiplein komen verkeersstromen samen. Niet alleen van de Prins Bernhardlaan en de Vijgendam, maar ook van de Hoogstraat, Verlaat en Brouwersstraat. Bovendien loopt er een fietssnelweg over het kruispunt, waarbij het opvalt dat op deze plek in het traject de fietsers ineens geen voorrang hebben. Er is ook nog de ingang naar een parkeergarage. ,,Mede op basis van signalen uit de samenleving", heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld. Wethouder Engbert Stroobosscher laat namens het college weten het standpunt te delen dat het kruispunt als onveilig wordt ervaren.

DESKUNDIGE ,,Daarom hebben wij een externe deskundige ingeschakeld om een analyse uit te voeren en ons te adviseren. Afhankelijk van de uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek zullen wij eventuele plannen maken om aanpassingen door te voeren. De uitvoeringstermijn is afhankelijk van het soort aanpassing." Komend najaar wordt duidelijk wat de deskundige aan oplossingen voorstelt om de verkeerssituatie overzichtelijker en ook veiliger te maken.

REACTIES Er loopt nog een ander onderzoek en dat heeft te maken met de evaluatie van het in december 2012 door de raad vastgestelde gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. ,,De centrale vraag is of de maatregelen uit dit plan al of niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Ook nieuwe verkeersknelpunten mogen worden aangereikt. Dit onderzoek is breder dan alleen verkeersveiligheid." De enquête loopt digitaal via een e-spraak website. Ook opmerkingen die inwoners via Facebook en Twitter maken worden meegenomen. Komende maanden wordt het evaluatierapport opgesteld. Op dit moment zijn er circa 150 reacties binnengekomen.

,,Deze reacties moeten nog beoordeeld worden. Kortom, op dit moment is nog niet aan te geven of wij tevreden zijn."