• Aart Aalbers

Vragen om verdwijnen groen bij ´t Goeie Spoor

VEENENDAAL De raad heeft vragen over het verdwijnen van vierduizend vierkante meter groen bij ´t Goeie Spoor. Dat bleek donderdagavond tijdens een vergadering van de raadscommissie. Een ontwikkelaar wil tussen ´t Goeie Spoor en de spoorlijn Utrecht-Rhenen woningen bouwen. De aanvraag van de ontwikkelaar is een vervolg op de tweede prijs die dit plan kreeg bij de Alyssa Bos prijsvraag (genoemd naar een voormalig PvdA-raadslid) ten behoeve van jongerenhuisvesting. Het gaat om kleinere woningen, kleiner of gelijk aan zestig vierkante meter, in de vrije sector huur en koop. De hoogte van de bouw bedraagt vijftien meter, met een accent naar dertig meter.

Gerard  van Wijk

Er gaat nogal wat groen verdwijnen om dit mogelijk te maken en de raad vraagt waar dit wordt gecompenseerd. Een vraag is ook of er gedacht wordt aan groene gevels, zogeheten verticale groenvoorziening. Een actueel thema zijn de trillingen die bewoners van woningen dicht op het spoor ervaren door de treinen. Volgens wethouder Engbert Stroobosscher is er wat trillingen betreft geen wettelijke vereiste, maar het moet wel onderzocht worden. Dat is ook de wens van ProRail. Een sloot tussen woningen en de spoorlijn zou volgens ProRail leiden tot minimalisering van het ongemak. Er worden in ieder geval geluidwerende materialen aangebracht.

Volgens de wethouder komt er juist verbetering van de groensituatie. Er moeten 19 bomen voor de bouw worden gekapt, 16 bomen blijven staan en er worden 34 bomen aan toegevoegd. Het wordt een smal gebouw, tussen de weg en het spoor, en de vraag is of verticale groenvoorziening dan mogelijk is.