• foto: Peter van Veen

'Voortbestaan culturele instellingen op de tocht'

VEENENDAAL Naar verwachting van de culturele instellingen ,,komt op termijn het voortbestaan van een aantal instellingen op de tocht te staan."

Gerard van Wijk

Deze visie wordt verwoordt in het visiedocument 'Cultuur in Veenendaal', dat de grotere instellingen op verzoek van de gemeente hebben gemaakt. Van het budget is reeds twee ton wegbezuinigd, er moet nog anderhalve ton weg worden gestreept. Dat zien de instellingen eigenlijk niet zitten en zij scheppen een somber beeld van de financiële situatie van de sector. ,,Een verder 'kaasschaven' leidt tot onwenselijke verschraling van het cultuuraanbod", bij invulling van verdere bezuinigingen.

De culturele instellingen (theater, bibliotheek, muziekschool, volksuniversiteit enzovoorts) hebben dan ook in het visiedocument geen antwoord gegeven op de vraag van het college waar er verder bezuinigd wordt. Dat wordt aan het college overgelaten en in laatste instantie aan de raad.

CULTUURBEDRIJF Het college doet begin volgend jaar een voorstel aan de raad ,,tot herijking van het cultuurbeleid." Er wordt min of meer op termijn toegewerkt naar de vorming van één cultuurbedrijf, al laten de instellingen weten dat niet gedacht moet worden dat dit tot aanzienlijke besparingen zal leiden. De frictiekosten die ontstaan als gevolg van verdere bezuinigingen alsmede eventuele fusiekosten moeten de instellingen ook zelf dragen, vindt het college.

De instellingen bevinden zich in het proces van ontwikkeling naar één cultuurbedrijf, per januari 2019. Maar er wordt niet  verwacht dat één cultuurbedrijf toereikend is om de bezuinigingen per 2017 te kunnen halen. De culturele instellingen heffen een waarschuwende vinger. ,,Het is uitgesloten dat bezuinigen zonder beperkingen van aanbod en bereikbaarheid van cultuur kan worden opgevangen."

OM DE TAFEL De instellingen vinden dat er primair een rol is voor de gemeente voor het maken van principiële keuzes inzake cultuuraanbod. Het komt er op neer dat de gemeente met de afzonderlijke instellingen om de tafel moet om te bezien waar de kaasschaaf nog verder kan worden gehanteerd om te komen tot de aanvullende bezuiniging van anderhalve ton.

Geen enkele culturele instelling is gezond door de opeenvolgende bezuinigingen, stellen de instellingen in het visiedocument. Zij berekenen dat de structurele effecten en het niet indexeren van de subsidie neerkomt op een neerwaartse financiële spiraal in de cultrurele sector van zeven ton. Waarbij aangetekend dat de subsidie dan ook nog voor een 'bovengemiddeld deel' wordt afgeroomd door de huisvestingskosten. Het is niet de taak van de gemeente om de regie te voeren op het fusieproces van de instellingen, dat is een taak van de culturele sector zelf. 

Wethouder Marco Verloop merkte bij de discussie over het innovatiefonds donderdagavond in de raad nog op dat ,,een plaats aantrekkelijker wordt als er een goed cultuuraanbod is." Woorden van soortgelijke strekking zijn de laatste tijd veel gehoord in de bestuurlijke sfeer. De culturele sector hoopt dat het niet alleen bij woorden blijft.